2021 mayıs SEGEM Sınavı Başvuru Para Yatırma Detayları

 

YARIN SON GÜN 

ÖNEMLİ UYARI:  https://segem.org.tr/tpyskontenjan.asp adresinde yer alan il kontenjanları dahilinde,
başvuru dönemi içinde yeni sınav başvurusu alınacaktır.

İlk Defa Katılacaklar İçin;
Teknik Personel Yeterlilik Sınavı Başvuru Süresi : 9 Mart-9 Nisan 2021
Eğitim İzleme Süresi :10 Mart– 8 Mayıs 2021
Sınav Hizmet Bedeli : 204 TL
Sınav Tarihi : 8 Mayıs 2021
Sınav Merkezleri : Ankara, Antalya, İstanbul , İzmir, Kayseri, Şanlıurfa, Trabzon

19 Temmuz 2014 ve Daha Sonraki Tarihlerde Düzenlenen Sınavlarda Başarısız Olmuş (58 ve
altında puan almış) Adaylar İçin;

Teknik Personel Yeterlilik Sınavı Başvuru Süresi : 9 Mart-9 Nisan 2021
Eğitim İzleme Süresi : 10 Mart– 8 Mayıs 2021
Sınav Hizmet Bedeli :122 TL
Sınav Tarihi : 8 Mayıs 2021
Sınav Merkezleri : Ankara, Antalya, İstanbul , İzmir, Kayseri, Şanlıurfa, Trabzon iv

 

ÖDEME VE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

3.1. Ödeme Nasıl Yapılır?

COVİD-19 sebebiyle alınan önlemler kapsamında, sınav için belirlenen merkezlerde sınava girecek
kişi sayısı sınırlandırılmıştır. Bu sebeple, başvuru yapmak isteyen adaylar, öncelikle
https://segem.org.tr/tpyskontenjan.asp adresinden, sınava katılmayı düşündükleri il merkezinde kontenjan
kalıp kalmadığını kontrol etmelidir. 7
Kontenjan bulunması durumunda, sınava ilk defa katılacaklar ile sınava ikinci ve daha fazla defa
katılacaklar için aşağıda ayrı ayrı tarif edilmiş yöntemlerle sınav hizmet bedeli ödenir. Sınav hizmet
bedelinin doğru yatırılıp yatırılmadığı, başvuru formu doldurma aşamasında kontrol edilmektedir. Yanlış
ücret yatırmadan kaynaklı gecikme veya il kontenjanı dolması durumlarında oluşabilecek hak
kayıplarından aday sorumludur.
Adaylar, başvurularını SEGEM’e yapacaktır. Sınav hizmet bedelinin bankaya yatırılmasını takiben
online başvuru formu doldurularak eğitim ve sınav başvurusu tamamlanmış olacaktır.

3.1.1. Sınava İlk Defa Katılacaklar için Ödeme Yöntemi

Aşağıda belirtilenler dışındaki yöntemlerle yapılacak ödemeler (örneğin EFT, ATM’den ya da
posta yoluyla yapılan ödemeler) kabul edilmeyecektir.
1. Halk Bankası Şubeleri: Adayların, sınav hizmet bedelini yatırırken kurumsal tahsilat sistemi
aracılığı ile hesap numarası belirtmeden, yalnızca SEGEM kurumuna “Acente Yeterlilik
Sınavı”,
2. Halk Bankası İnternet Bankacılığı: İnternet bankacılığı kanalı ile yapılacak ödemelerde
aşağıdaki adımlar izlenmelidir:
a. www.halkbank.com.tr adresinden interaktif hesaba girilir.
b. İşlem Listesi menüsünden “Ödemeler” seçilir.
c. Sırasıyla: “Kurum Ödemeleri” > “Diğer Kurumlar Ödeme” > Kurum: “SEGEM” > Fatura Tipi:
“Acente Yeterlilik Sınavı” seçenekleri seçildikten sonra,
d. Ad, Soyad ve T.C. Kimlik Numarası girilerek ödeme gerçekleştirilir.

3.1.2. Daha Önceki Sınavlarda Başarısız Olmuş Adaylar için Ödeme Yöntemi

19 Temmuz 2014 ve daha sonraki tarihlerde düzenlenen sınavlarda başarısız olmuş (58 ve
altında puan almış) adaylar aşağıda belirtilen yöntemlerden biriyle sınav hizmet bedeli ödeyecektir. Bu
adayların, daha önceki sınavlarda başarısız olup olmadığı, online başvuru formu doldurma aşamasında
kontrol edilmekte ve kritere uygun olmayan adayların başvurusu kabul edilmemektedir. Bu
adayların, tekrar, doğru ücreti yatırması ve ödeme dekontunu bilgi@segem.org.tr’ye ileterek, yanlış
ödemenin düzeltilmesini talep etmesi gerekmektedir. Yanlış ödemenin iade alınabilmesi için
muhasebe@segem.org.tr’ye durum iletilmelidir.
Aşağıda sıralanan yöntemler dışında yapılacak ödemeler (örneğin EFT, ATM’den ya da posta
yoluyla yapılan ödemeler) kabul edilmeyecektir. 8
1. Garanti Bankası Şubeleri: Adayların, sınav hizmet bedelini yatırırken fatura tahsilat sistemi
aracılığı ile hesap numarası belirtmeden, yalnızca SEGEM kurum kodu (2671) ile “Acente
Yeterlilik Sınavı”,
2. Garanti Bankası İnternet Bankacılığı: İnternet bankacılığı kanalıyla yapılacak ödemelerde
aşağıdaki adımlar izlenmelidir:
a. “www.garanti.com.tr” adresinden interaktif hesaba girilir.
b. İşlem Listesi menüsünden “Ödemeler” seçilir.
c. Sırasıyla “Fatura” > Fatura/Abone No ile Ödeme > Kurum Tipi: “Sigorta ve Özel Firma
Ödemeleri” > Kurum: “SEGEM” > Fatura Tipi: “Acente Yeterlilik Sınavı” seçeneği
seçildikten sonra,
d. Ad, Soyad ve T.C. Kimlik Numarası girilerek ödeme gerçekleştirilir.

SEGEM İnternet Adresi : http://www.segem.org.tr

SEGEM Akademi İnternet Adresi: http://www.segemakademi.org

Başvuru Kılavuzundan cevap alamadığınız e-öğrenme/sınavla ilgili konular için: bilgi@segem.org.tr

Teknik destek için: edestek@segem.org.tr