2023 EKSPER SINAVINDA SORU ÇIKACAK KONULAR

@sigortahocasi instagram hesabında a dan z ye eksper sınavı ile ilgili yayın açılacaktır.

2023 EKSPER

Ön Eleme Sınavında üç ayrı kategoride, toplam 100 soru yer alacaktır. Aşağıda verilen
konu başlıkları adayların sınava hazırlanması için genel bir çatı sunulması amacıyla
verilmiştir. Sınav genel olarak bu başlıklardan oluşturulacaktır.
Birinci Kategori
Bu bölümde, aşağıda yer alan konu başlıklarından 50 adet temel sigortacılık ve hasar
uygulamaları sorusu sorulacaktır.
 TTK 6. Kitap Hükümleri (Can Sigortaları hariç)
 Risk Yönetimi ve Sigorta Kavramı
 Dünyada ve Ülkemizde Sigortacılığın Tarihsel Gelişimi
 Sigortanın İşlevleri
 Sigorta Sözleşmesi(Kuruluşu ve Sona Ermesi)
 Sigortanın Tarafları
 Sigortalanabilirlik Kavramı
 Sigortanın Temel Prensipleri
 Sigorta Fiyatlaması
 Temel Reasürans Bilgisi
 Sigorta Türleri
 Ülkemizde Uygulanan Sigorta Branşları
 Sigorta Genel Şartları
 Sigorta Sektörünün Prim Büyüklüğü ve Dağıtım Kanalları
 Sigorta Sektöründe Yer Alan Kurum ve Kuruluşlar
 Özellikli Kurumlar
 Hasar Uygulamaları
İkinci Kategori
İkinci bölümde, aşağıda belirtilen kapsam dahilinde 30 adet soru sorulacaktır.
 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun aşağıda belirtilen bölümleri (18 soru)
o Amaç ve Kapsam, Tanımlar
o 11, 12, 13, 22, 26, 29, 31, 32 ve 35 inci maddeler
 Sigorta Eksperleri Yönetmeliği (8 soru)
13
 Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği (2 soru)
 Sigorta Eksperleri Meslek Kuralları (2 soru)
Üçüncü Kategori
Son bölümde 20 adet soru yer alacaktır. Sorular, genel olarak Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS),
Ortaöğretim/ Önlisans seviyesinde olacaktır.
Genel Yetenek (12 soru)
 Türkçe: Sözcük bilgisi, dil bilgisi, anlatım özellikleri, okuduğunu anlama (6 soru)
 Matematik: sayılarla işlem yapma, matematiksel işlemlerden yararlanma, problem
çözme; tablo, grafik okuma ve yorumlama (6 soru)
Genel Kültür (8 soru)
 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (3 soru)
 Türkiye Coğrafyası (3 soru)
 Türk Kültür ve Medeniyetleri (2 soru)

2023 oto eksper sınavı