ÖNEMLİ;

Bu yazıda içeren sorular Tamamen 27 Mart Segem sınavına katılan arkadaşlarımızın bizlere ilettiği çıkmış gerçek sorulardır. Whatsapp Telegram ve Facebook gruplarından gelen mesajlardan derlemiştir.

Whatsapp Telegram, İnstagram ve facebook gruplarından binlerce soruyu beraber çözdük.

 Ülkemizde sigortanın başlamasına ilk hangi olay neden olmuştur?

 1. A) Beyoğlu Yangını************
 2. B) Tanzimat Fermanı
 3. C) Meşrutiyetin İlanı
 4. D) Şark Meselesi

Aşağıdakilerden hangisi Milli Reasürans A.Ş.’nin faydalarından değildir?

 1. A) Hazineye gelir temin etmek
 2. B) Yabancı şirketlerin egemenliğini kırmak
 3. C) Ülkeden döviz çıkışını sağlamak **********
 4. D) Sigortacılığın millileştirilmesine zemin ve imkan hazırlamak

İyi kuralına aykırı olarak sigortalıya tazminat ödemeyi geciktiren sigorta şirketine ne kadar ceza verilir

A 100 BİN
B 200 BİN
C 300 BİN*********
D 400 BİN

 

Hazine Müsteşarlığı ndan uygunluk belgesi almadan sigorta acenteliği yapanlar hakkında aşağıdakilerden hangi ceza uygulanır?

 

A 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası

B 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası***********

C En az 300 gün adli para cezası

D En az 500 gün adli para cezası

 

Sigorta acenteliği için levha kaydı bulunmayan kişilerle acentelik sözleşmesi yapan sigorta şirketi yetkililerine aşağıdakilerden hangi ceza uygulanır?

 

 1. A) 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası
 2. B) 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası
 3. C) En az 300 gün adli para cezası
 4. D) En az 500 gün adli para cezası *******

 

 

Zorunlu deprem sigortası için kurulan kurumun adı nedir

DASK******

SEGEM

TOBB

TSB

 

Sigorta poliçesi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır

A Sigorta poliçesi üzerinde başlangıç ve bitiş tarihi vardır.

B Sigorta poliçesinin üzerinde sigortanın konusunu yazmaya gerek yoktur.**********

C Sigorta poliçesinin üstünde sigorta ile ilgili bilgiler vardır.

D Sigorta poliçesinin yazılı olması zorunludur.

 

 

Aşağıdakilerden hangisi eksik sigorta tanımıdır?

 

 1. A) Sigorta bedelinin sigortaya konu malın değerinin altında olmasıdır.
 2. B) Sigorta bedelinin sigortaya konu malın değerinin üstünde olmasıdır.
 3. C) Gerçekleşen zarar tutarının sigorta bedelinin altında olması durumudur.
 4. D) Gerçekleşen zarar tutarının sigorta bedelinin üstünde olmasıdır

 

Hayat sigortaları poliçelerinde sigorta şirketi başvuruyu ne kadar süre içinde red etmez ise kabul etmiş sayılır

A 10 GÜN

B 20 GÜN

C 30 GÜN******

D 40 GÜN

Vefata bağlı bir hayat poliçesinde lehine poliçe düzenlenen kişiye ne ad verilir?

 1. A) Sigorta ettiren
 2. B) Jeran
 3. C) Lehdar****
 4. D) Zarar gören üçüncü şahıs

 

Sigorta ettiren ne anlama gelir?

A Sigortacı ile sigorta sözleşmesini yapan ve prim ödeyen taraf

Ex-Gratia ne demektir?

 1. A) Poliçeye eklenen ek risklerle ilgili yazı
 2. B) Havuzlarda yönetimi yüklenen şirket
 3. C) Sigorta şirketlerinin çeşitli nedenlerle yaptıkları lütuf ödemeleri*****
 4. D) Hasar esaslı reasürans anlaşması

 

Hangi şıkta bölüşmeli reasürans türleri verilmiştir?

 1. a) Excess of Loss, Sedan
 2. b) Sedan, Plen
 3. c) Stop Loss, Sedan
 4. d) Eksedan, Kotpar*********

 

Hangisi Zorun deprem sigortası kapsamında değildir.

 

A Kat mülkiyeti kanunu kapsamında bağımsız bölümler

B Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerine mesken olarak inşa edilmiş binalar

C Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar.***********

D Hiçbiri.

 

Teknik personelin işlemleri nedeniyle verecekleri zararlardan kim sorumludur?

 1. A) Teknik Personel sorumludur.
 2. B) Acente sorumludur.
 3. C) Acente ile birlikte teknik personel de sorumludur. ********
 4. D) Hazine Müsteşarlığı sorumludur.

 

 

 

 

Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfeat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları çözen kişiye ne ad verilir.

A sigorta eksperi

B sigorta müfettişi

C sigorta hakemi********

D sigorta aracısı

 

Aşağıdaki prensiplerden hangisinde hakların devri söz konusudur.

 1. A) Tazminat
 2. B) Halefiyet****
 3. C) Azami iyi niyet
 4. D) Yakın sebep

 

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A 5684 sayılı sigortacılık kanunu ile 7397 sayılı sigorta murakabe kanunu yürüklükten kaldırılmıştır.

B 7397 sayılı sigorta murakabe kanunu Anayasa mahkemesi tarafından tümüyle iptal edilmiştir.

C 5684 sayılı sigortacılık kanunu öncesinde sektörü düzenleyen herhangi bir mevzuat bulunmamaktaydı.

D 5684 sayılı sigortacılık kanunu Anayasa mahkemesi tarafından tümüyle iptal edilmiştir.

 

Aşağıdakilerden hangisi hem hayat hem hayat dışı sigorta şirketlerinin kesebildiği poliçe türüdür.

A Evlilik

B ferdi kaza sigortası****

C zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası

D mal ve sorumluluk sigortaları

 

Halefiyet
Dask
Sigorta konusuna gerek yoktur
Manevi tazminat talebinde bulunabilir
Sigortacidan sigortali hasar sonrasi para talep edebilir gibi bir cevap vardi yanlis
30 gün
Eksik sigorta
Sigortalinin ispat etmesi zorunludur
Ex gratis
5 gün feshetme
Broker
15 gun
Sigorta ettiren
SEGEM amaci ya da gorevi degildir sorusu
Emniyeti suistimal
Mühendislik sigortası
Teknik personel
Iyi niyet 300 gün
Yüzde 50
3 yıl
Acente müdürü 2 yillik normal bölümler olmaz
Hasar ödenmez yangın sigortası deprem olmuş
Beyoğlu yangını
Ücüncü sahislara mali mesuliyet
Yeşilkart
Zorunlu deprem kapsamına görmeyen kamu konutları, tapuya kayitli ve ozel mulkiyete….,dogal afet nedeniyle dev.tarafindan yaptirilan
500 gunden ceza
Mesleki kurulus Tsb
Eksedan kotlar
Sigorta hakemi
Hem teknik personel hem acente
300000
Yangın sigortasına ek olan soru hepsi I II III IV V
Kasgo ve trafik
Tsb görevlerinden değildir sorusu vardi
Banka acente statusunde
Milli reasürans dolar çıkışı yurtdışıni arttirmak
Bilgilendirme formu sigortaci tarafindan sigortaliya verilirBeyoğlu

Zorunlu deprem sigortası kapsamına giren

levha kaydi olmayanin odeyecegi ceza, levha kaydi olmayanla sozlesme yapan sirkete ceza

İyi niyet kuralına aykırı ceza hükümü

Sigorta hakemi

reasurans anlasmalari yapmak

300.000

Eksik sigorta

Hem teknik personel hem acenta sorumludur.

Halefiyet

Gerçek ve tüzel kişi acente müdürlüğü sorusu vardı

İş planı

Zorunlu trafik sigortalarında manevi tazminat ödemesi yapılır mı?

En cok yapılan sigorta türü ülkemizde kasko trafik

Ferdi kaza

Evlilik sigortası olan vardı şıklarda onu naptiniz

Evini yangına karşı sigorta yaptıran adamın sorusu

Tsb den çıktı görevlerı

Uygunluk belgesi olmadan ne kadar gün ceza alır vardı galiba

Bankaların görevi

Kendi isteğiyle bırakması kaç gün içinde vardı 5 gün

Aşkın sigorta

Eksik sigorta vardı

Tazminat prensibi vardı açıklaması verilmişti hangi prensib olduğunu sorulmuştu

2 yıllık Yüksekokul vardı

TSB nin görevleri

Mesleki örgütün cvb ı neydi

Milli reasürans görevleri vardı

İş planı olan soru cevabı 3 yıl degilmiydi

Deprem sigortası kuruluş neydi

Beyoğlu yangını vardi

Levha kaydı sorusu neydi cezası cezai hükümlerde direk yazıyor muydu

Levha kaydı sadece 3 yıl hapis yazmıştı

Sözleşme itizar edilmezse

Evet levha kaydı yapılmayan acentelerin cezası sorusu normal dr 1 yıldan 3 yıla kadar hapis olması lazım şıklarda yoktu

Cevaplarında tontin evlilik falan olan soru?

Emniyet suiistimal

5684 le ılgılı 2 soru vardı

Teknik personelin 3 şahıslara verdıgın zarar vardı

Halefiyat. Tazminat prensibi hangisi

Bankalar sigorta şirketi mi sayılıyor sigorta acentesi miHalefiyet

Dask

30 gün

Eksik sigorta

Ex gratis

5 gün feshetme

Sigorta ettiren

Emniyeti suistimal

Mühendislik sigortası

Teknik personel

Iyi niyet 300 gün

Yüzde 50

3 yıl

Acente müdürü 2 yillik  normal bölümler olmaz

Hasar ödenmez yangın sigortası deprem olmuş

Beyoğlu yangını

Sorumluluk sigortası

Yeşilkart

Zorunlu deprem kapsamına görmeyen kamu konutları

Levha kaydı olmayan ceza

Tobb ve icra komitesi

Eksedan kotlar

Sigorta hakemi

Hem teknik personel hem acente

50000 elli bin

Yangın sigortasına ek olan soru

Kasgo ve trafik

Tsb görevlerinden değil

Banka acentesi

Milli reasürans dolar çıkışı yurtdışına

 

Halefiyet

Dask

30 gün

Eksik sigorta

Ex gratis

5 gün feshetme Sigorta ettiren Emniyeti suistimal Mühendislik sigortası Teknik personel Iyi niyet 300 gün Yüzde 50 3 yıl Acente müdürü 2 yillik normal bölümler olmaz Hasar ödenmez yangın sigortası deprem olmuş Beyoğlu yangını Sorumluluk sigortası Yeşilkart Zorunlu deprem kapsamına görmeyen kamu konutları Levha kaydı olmayan ceza Tobb ve icra komitesi Eksedan kotlar Sigorta hakemi Hem teknik personel hem acente 50000 elli bin Yangın sigortasına ek olan soru Kasgo ve trafik Tsb görevlerinden deği l Banka acentesi Milli reasürans dolar çıkışı yurtdışına rejistro 5684 sayılı kanundan önce hangi kanun kaldırılmıştır reasürans anlaşmaları sovtaj tontines Acente 5 iş günü Türkiye sigorta birliği Emniyete su istimal

 

 

Not;
Sitemizde Deneme testlerinde ki tüm bilgi ve içerikler SEGEM kaynaklarından alınmıştır.
Kesinlikle ücretsiz olarak sizlere sunulmuştur. Deneme testlerinde ki sorular yeni mevzuata göre kontrol edilmiş sizleri yanıltmayacak şekilde yayınlanmaktadır. Hata olduğunu düşündüğünüz soruyu gruplarda tartışmaya açabilirsiniz.
Bu testlerin SEGEM kurumu ile kesinlikle bağlantısı yoktur. www.sigortahocasi.com için hazırlanmıştır.
Test sonucuna istinaden bir sertifika vb. belge verilmemektedir. Resmi bir test değildir. Hiç bir yasal bağlayıcılığı yoktur. Test sonuçlarının gönderilmesi için mail adresinizi yazıyorsunuz mailinize sonuçlar dışında bilgi reklam vb. gönderim yapılmamaktadır.
Test e başlamadan önce kronometre’nizi açınız. Bu test için ön görülen süre … dakikadır.
Kendiniz gerçekten denemek istiyorsanız zamana karşı mini testler çözmenizi öneririm.
www.sigortahocasi.com adresinde sigorta ya dair paylaşımlar yapıyorum
Sınavda bol şans İyi çalışmalar dilerim.

teknik personel

Bankalar Acente olarak gecer

Acente ve teknik personel sorumludur

%50

Risk kasten olduysa

Reasurans anlasmalari

Ferdi kaza

500 gun

300 gunden az

Dogal afet sigortasi vardi

Emniyeti suistmal

Beyoglu yangini

Sosyal guvenlik kurumlari 5684 kanunu kapsami disi

300 000 tl

Eksedan kotpar

Eksik sigorta tanimi

6 ay

5 iş gunu

Yesilkart

30 gun

3.sahislara karsi

Iki yillik mezun 2 yil deneyim

Minumum tarife kaldirilmistir

Sigorta hakemi

Trafik kasko

Sigorta ettiren

Sigorta

Murakabe kaldirilmistir

Sigorta ettiren

Policede Sigorta konusuna gerek yoktur

Garanti fonu kaldirilmistir

Sigorta alt brimlernden dgil muhendislik

..Bey e Ödenmez

Manevi tazminat

Zorunlu deprem sigortasi kapsaminda degok? Kamu hizmet binalari

Sigorta yazili olarak bildirilmeli yazılı bildirilmezse ispat etme sorusu

27 mart segem sınav sonuçları açıklandı

27 mart segem soruları

27 mart segem sertifikalar verildi mi?

27 mart segem çıkmış sorular