Azami İyi Niyet Prensibi

Azami iyi niyet prensibi: Taraflar birbirlerine karşı mutlak iyi niyetle davranmalıdır.
Sigortalı beyanı doğru olmalıdır.  Aslında
Bu ilkenin ihlalinde sigortacı poliçeyi iptal edebilir, ödemeyebilir. Aslında
Riziko Gerçekleşirse; Sigortalı zararın azaltılmasına yardımcı olmalıdır.
Sigorta şirketi, saptanan hasarı kısa sürede ödemelidir.