Nedir bu BES / e- BEAS Belgesi ?

Kısaltılmış ismi ile BEAS, Bireysel Emeklilik Aracıları sertifikası, bireysel emeklilik aracılığı faaliyetlerini yerine getirecek olan kişilerin mesleki bilgi ve becerilerini ölçmek amacıyla yapılan sınavlar sonucunda alınan bir belgedir. e-BEAS, bireysel emeklilik aracılığı faaliyetinde bulunmak isteyenlerin lisans almaları için katılmak zorunda oldukları bir sınavdır. Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından elektronik ortamda, çoktan seçmeli olarak yapılır. Sınavın amacı, bireysel emeklilik aracısı adaylarının mesleki yeterlilikleri ile bilgi ve becerilerini ölçmektir.

Bireysel emeklilik aracısı olmak için aranan şartlar nelerdir?

Sınava katılabilmeniz için aşağıdaki şartlardan birini sağlamanız gerekir:

 • Üniversite Mezunları: Dört yıllık yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmalısınız.
 • Bazı Ön Lisans Programlarının ve Meslek Yüksek Okullarının Mezunları: İki yıllık bankacılık, sigortacılık, borsa ve finans, finans, işletme, maliye, menkul kıymetler ve sermaye piyasası, muhasebe, para ve sermaye yönetimi, pazarlama ve satış yönetimi ön lisans programlarından veya Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından uygun görülen benzer eğitim içeriğine sahip programlardan mezunsanız sınava girebilirsiniz.
 • Öğrenciler: Yukarıda sayılan öğretim kurumlardan birinde öğrenciyseniz de sınava katılabilirsiniz ancak Bireysel Emeklilik Aracılığı Lisansına sahip olabilmeniz için, sınava giriş tarihinizden itibaren bir yıl içinde mezun olduğunuza dair belgeyi Kurumumuza iletmeniz gerekir.
 • Lise veya dengi okul mezunları: Lise veya dengi okul mezunu iseniz;
  • Sınava başvuru tarihiniz itibariyle son üç yıl içinde toplam en az bir yıl boyunca emeklilik şirketlerinde, sigorta şirketlerinde, sigorta acentelerinde, sigorta brokerlerinde, bankalarda, sermaye piyasası aracı kurumlarında veya Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından uygun görülen benzeri mali kuruluşlarda şirket personeli olarak çalışmış olmanız,
  • Ya da Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından uygun görülen kamu istihdam programları kapsamında bireysel emeklilik aracılığına ilişkin kurs ve stajı başarıyla tamamlamış olmanız gerekir.

BES belgesi nasıl alınır?

e-BEAS başvuruları, Bireysel Emeklilik Aracıları Portalı üzerinden yapılmaktadır. Sınav tarihleri EGM tarafından belirlenmekte olup, EGM’nin internet sitesinde duyurulmaktadır. Adaylar, girecekleri sınav tarihlerini seçerek Portal üzerinden sınav başvurusu yapmaktadır.

Bireysel emeklilik aracısı olarak nerelerde çalışabilirsiniz?

Bireysel emeklilik aracısı olarak; emeklilik şirketlerinde, sigorta ve bireysel emeklilik acentelerinde, sigorta brokerlerinde, bankalarda, sermaye piyasası aracı kurumlarında veya benzeri mali kuruluşlarda;

 • Bireysel Emeklilik Uzmanı,
 • Finansal Danışman,
 • Bireysel Güvence Danışmanı / Uzmanı,

gibi unvanlarla çalışabilirsiniz.

Bireysel emeklilik sistemi hakkında her türlü bilgiye sahip olmanız ve yüksek finansal okuryazarlık düzeyiniz sayesinde;

 • Hukuk bürolarında ve danışmanlık şirketlerinde danışman,
 • Eğitim kurumlarında eğitmen,
 • Bireysel emeklilik aracılığı yetkinliklerini önemseyen finansal kuruluşlarda personel veya yönetici, olarak çalışabilirsiniz.

Kimler aracı olamaz, aracılık yapamaz?

Bireysel Emeklilik Aracıları Sınavı’nda başarılı olsanız bile aşağıdaki durumlarda lisans alma hakkı elde edemezsiniz.

Halihazırda lisanslı aracı iseniz;

Müflis olmanız veya konkordato ilan etmiş olmanız,

4632 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan mahkûm olmanız, halinde lisansınız iptal edilebilir.

BES / e- BEAS Belgesi