e-BEAS nedir?


e-BEAS, elektronik ortamda gerçekleştirilen bireysel emeklilik aracıları sınavıdır. Sınavın amacı, bireysel emeklilik aracılığı faaliyetinde bulunacak kişilerin mesleki yeterlilikleri ile bilgi ve becerilerini ölçmektir.

Bes Sertifikası için İstenen Eğitim Düzeyi nedir?

 

–        Dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun veya bu kurumlarda öğrenci olmak

–        İki yıllık bankacılık, sigortacılık, borsa ve finans, finans, işletme, maliye, menkul kıymetler ve sermaye piyasası, muhasebe, para ve sermaye yönetimi, pazarlama ve satış yönetimi ön lisans programlarından veya Müsteşarlıkça uygun görülen benzer eğitim içeriğine sahip programlardan mezunu olmak veya bu kurumlarda öğrenci olmak.

–        Lise veya dengi okul mezunu olmak ve emeklilik şirketlerinde, sigorta şirketlerinde, sigorta acentelerinde, sigorta brokerlerinde, bankalarda, sermaye piyasası aracı kurumlarında veya Müsteşarlıkça uygun görülen benzeri mali kuruluşlarda şirket personeli olarak sınav başvuru tarihi itibarıyla son üç yıl içinde toplam en az bir yıl süreyle çalışmış olmak veya Müsteşarlıkça uygun görülen kamu istihdam programları kapsamında bireysel emeklilik aracılığına ilişkin kurs ve stajı başarıyla tamamlamış olmak

e-BEAS Bireysel Emeklilik Aracıları Sınav Takvimi var mı?

e-BEAS sınav yapma kapasitesine paralel olarak sık aralıklarla düzenlenmektedir. Başvuruların yeterli sayıya ulaşması halinde, yılda en az iki defa olmak kaydıyla, EGM tarafından sınav açılmaktadır. Adayların sınav tarihi, başvurularını EGM’ye göndermelerinden sonra tespit edilmektedir Önceden planlanmış bir sınav takvimi yoktur.

Yani Türkiye genelinde EGM bavuru topluyor sınav yapacak yeterli  sayıda katılımcıya ulaştığında sınav için planlama yapıyor.

Başvurusu onaylanan adaylar için yapılacak sınavların tarih ve yerleri, sınavların yapılacağı tarihten en az yedi gün önce EGMnin Internet adresinde (http://www.egm.org.tr/) duyurulmaktadır.

Sınavda yanlış cevaplar doğru cevapları etkiliyor mu?

Yanlış olan yanıtlar doğru yanıtları etkilememektedir.

Sınavlar nerede nasıl yapılıyor?

Sınavlar önceden adresleri belli olan İSTANBUL ANKARA ve İZMİR İllerinde bilgisayar odalarında yapılmakta. Bunun yanında Pandemiden dolayı online sınavlarda yapılıyor.

Sınav Ücreti Nedir?

Sınav ücreti (KDV dahil); sınava ilk kez girenler için 540 TL, müteakip sınava giren adaylar için 270
TL’dir.