SEGEM Sınav ı İçin Konu Başlıkları Bu Konulara Mutlaka Bakın

 

Sınavda 50 adet çoktan seçmeli soru sorulacak olup 100 üzerinden en az 60 alan aday başarılı
sayılacaktır. Sınav süresi 60 dakikadır. Yanlış işaretlenen sorular doğru sayısını etkilemeyecektir.

Sınav da sorulacak sorulara ilişkin konu başlıkları;

 Sigortaya Giriş
 Sigortanın İşlevleri
 Sigorta Sözleşmesi ve Sigortanın Tarafları
 Sigortalanabilirlik Kavramı
 Sigortanın Temel Prensipleri
 Temel Reasürans Bilgisi
 5684 Sayılı Sigortacılık Kanununda Acenteler
 Sigorta Acenteleri Yönetmeliği
 Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Genelge
 Acentelere İlişkin İkincil Düzenlemeler
 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Acentelere İlişkin Hükümleri (Birinci Kitap Yedinci Kısım, 102-123 numaralı maddeler)
 Acentelerin Hak ve Yükümlülükleri
 Türkiye’de Sigorta Uygulamaları
 Aracıların Sistemdeki Yeri
 Sigorta Fiyatlaması ve Banka Uygulamaları
 Hasar
 Sigortaya İlişkin Teknik Terimler
 Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta
Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelik
 Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik olarak belirlenmiştir.

Sınavda, 100 üzerinden en az 60 alan her aday, sertifika almaya hak kazanacaktır. Sınav sonuçları SEGEM internet sitesinin “Sınav Sonuçları” bölümünden açıklanacaktır. Sitemizde anlık bildirim olarak sizleri bilgilendirecektir.

Sınav sonucuna itiraz edilir mi?

Sınav sonucunun yeniden incelenmesini isteyen adayların, bu sonuçların açıklanmasından
itibaren en geç 10 gün içinde SEGEM’e başvurmaları gerekmektedir. Sınav sonucuna itiraz etmek
isteyen adayların, SEGEM internet sitesinden üye girişi yaparak “Online Ödeme’’ bölümünden, “İtiraz
Ödemesi” olan 27 TL’yi yatırması ve online “İtiraz Ödemesi Dilekçesi”ni doldurması gerekmektedir. Bu
amaçla yapılan EFT/Havale ödemeleri kabul edilmeyecektir. Sınav sonuçları konusundaki itirazlar, Sınav
Komisyonu tarafından değerlendirilerek en geç 15 gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Sınav a Gelirken Neler Getirmeli?

Adayların sınava girebilmeleri için;

 Sınav günü sınav binasına gelirken yanlarında maske bulundurması zorunludur. Maskesi bulunmayan aday sınav binasına alınmayacaktır.
 Dezenfektan şişeleri, mendiller,
 Sınavdan 2 gün önce, SEGEM internet sitesinden alacakları Sınav Giriş Belgesi,
 Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya süresi geçerli pasaportun aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur.

maske