a e-BEAS Sınava Başvuru İçin Aracı Adaylarında Aranan Nitelik ve Şartlar

 

e-BEAS Bireysel emeklilik aracısı olmak isteyenler, mesleki yeterlilik ile bilgi ve becerilerinin ölçülmesi amacıyla EGM tarafından düzenlenen bireysel emeklilik aracıları sınavına tabi tutulur. e-BEAS

 

b e-BEAS girecek olan kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır;

 

  • Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
  • 4632 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan mahkûm olmamak,
  • Müflis veya konkordato ilan etmiş olmamak,
  • Aşağıda belirtilen şartlardan en az birine sahip olmak:

 

  • En az dört yıllık yükseköğretim kurumu mezunu olmak,
  • İki yıllık bankacılık, sigortacılık, borsa ve finans, finans, işletme, maliye, menkul kıymetler ve sermaye piyasası, muhasebe, para ve sermaye yönetimi, pazarlama ve satış yönetimi ön lisans programlarından veya Kurum tarafından uygun görülen benzer eğitim içeriğine sahip programlardan (Ek-2) mezun olmak,
  • Lise veya dengi okul mezunu olmak ve şirketlerde, sigorta şirketlerinde, sigorta acentelerinde, sigorta brokerlerinde, bankalarda, sermaye piyasası aracı kurumlarında veya Kurum tarafından uygun görülen benzeri malî kuruluşlarda şirket personeli olarak sınav başvuru tarihi itibarıyla son üç yıl içinde toplam en az bir yıl süreyle çalışmış olmak ya da Kurum tarafından uygun görülen kamu istihdam programları kapsamında bireysel emeklilik aracılığına ilişkin kurs ve stajı başarıyla tamamlamış

 

Yukarıda belirtilen 1 ve 2 numaralı bentlerde yer alan kurum ve programlarda öğrenimine devam edenler de sınava girebilirler. Bu kişiler için sınavın geçerlilik süresi sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren bir yıldır. Bu süre içinde mezuniyet belgesini EGM’ye ulaştırmayan kişilerin sınav sonucu geçersiz sayılır.

BES Soruları için Tıklayınız

 

Segem Eylül Sınav Soruları

TEKNİK PERSONEL YETERLİLİK SINAVI EYLÜL 2021

Başvuru Tarihi: 2 Ağustos 2021 2-27 Ağustos 2021
Sınav Tarihi: 18 Eylül 2021
Sınav Yerleri: Ankara, Ağrı, İstanbul, İzmir, Konya, Mersin, Samsun

 

https://www.instagram.com/sigortahocasi/TELEGRAM

whatsapp-grup

  • En az dört yıllık yükseköğretim kurumu mezunu olmak,
  • İki yıllık bankacılık, sigortacılık, borsa ve finans, finans, işletme, maliye, menkul kıymetler ve sermaye piyasası, muhasebe, para ve sermaye yönetimi, pazarlama ve satış yönetimi ön lisans programlarından veya Kurum tarafından uygun görülen benzer eğitim içeriğine sahip programlardan (Ek-2) mezun olmak,
  • Lise veya dengi okul mezunu olmak ve şirketlerde, sigorta şirketlerinde, sigorta acentelerinde, sigorta brokerlerinde, bankalarda, sermaye piyasası aracı kurumlarında veya Kurum tarafından uygun görülen benzeri malî kuruluşlarda şirket personeli olarak sınav başvuru tarihi itibarıyla son üç yıl içinde toplam en az bir yıl süreyle çalışmış olmak ya da Kurum tarafından uygun görülen kamu istihdam programları kapsamında bireysel emeklilik aracılığına ilişkin kurs ve stajı başarıyla tamamlamış