Eksik Sigorta:
Eksik sigorta örnek Poliçedeki sigorta bedeli, gerçek değerin altında olması durumudur. Tam hasarda en fazla poliçede beyan edilmiş sigorta bedeli kadar tazminat ödenir. Kısmi hasarda, ödenecek tazminat belli oranda indirilir. Eksik sigortada sigortalı, hasarın bütünüyle giderilmesinden yeterince yararlanamaz.

Örnek:
Eksik sigorta örnek Murat Bey evini yangın ve hırsızlık rizikosuna karşı 50.000TL bedel ile sigortalatmıştır. Poliçe süresi içerisinde meydan gelen yangın hadisesi sonrasında yapılan incelemede, evde 100.000TL tutarında eşyanın bulunduğu,60.000TL tutarında da hasar meydana geldiği tespit edilmiştir. Bu olayda eksik sigortanın varlığından söz etmek mümkündür. Poliçede yazılı sigorta bedelinin Sigortaya konu olan malın gerçek ve makul değerinin altında olması sonucunda eksik sigortanın söz konusu olması nedeniyle 60.000TL olan hasarın tamamının ödenmesi mümkün değildir. Hasar 60.000TL değilde,100.000TL olsaydı(tam hasar) olsaydı, sigorta şirketinin ödeyeceği tazminat, poliçede beyan edilmiş sigorta bedeli kadar yani 50.000TL olacaktı. Bu örneğimizde kısmi hasar söz konusu olduğundan,6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1462.maddesinde belirtildiği gibi aksine sözleşme yoksa sigorta şirketinin ödeyeceği tazminatın hesaplanmasında sigorta bedelinin sigorta değerine olan oranı dikkate alınacaktı. Bu kural sigorta literatüründe oran kuralı olarak ifade edilir.

 

Eksik sigorta örnek

 Eksik Sigorta:
Eksik sigorta örnek Poliçedeki sigorta bedeli, gerçek değerin altında olması durumudur. Tam hasarda en fazla poliçede beyan edilmiş sigorta bedeli kadar tazminat ödenir. Kısmi hasarda, ödenecek tazminat belli oranda indirilir. Eksik sigortada sigortalı, hasarın bütünüyle giderilmesinden yeterince yararlanamaz.

Örnek:
Eksik sigorta örnek Murat Bey evini yangın ve hırsızlık rizikosuna karşı 50.000TL bedel ile sigortalatmıştır. Poliçe süresi içerisinde meydan gelen yangın hadisesi sonrasında yapılan incelemede, evde 100.000TL tutarında eşyanın bulunduğu,60.000TL tutarında da hasar meydana geldiği tespit edilmiştir. Bu olayda eksik sigortanın varlığından söz etmek mümkündür. Poliçede yazılı sigorta bedelinin Sigortaya konu olan malın gerçek ve makul değerinin altında olması sonucunda eksik sigortanın söz konusu olması nedeniyle 60.000TL olan hasarın tamamının ödenmesi mümkün değildir. Hasar 60.000TL değilde,100.000TL olsaydı(tam hasar) olsaydı, sigorta şirketinin ödeyeceği tazminat, poliçede beyan edilmiş sigorta bedeli kadar yani 50.000TL olacaktı. Bu örneğimizde kısmi hasar söz konusu olduğundan,6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1462.maddesinde belirtildiği gibi aksine sözleşme yoksa sigorta şirketinin ödeyeceği tazminatın hesaplanmasında sigorta bedelinin sigorta değerine olan oranı dikkate alınacaktı. Bu kural sigorta literatüründe oran kuralı olarak ifade edilir.