Eksik Sigorta Tanımı Segem Konuları

Eksik Sigorta; Poliçedeki sigorta bedeli, gerçek değerin altında olması durumudur. Tam hasarda en fazla poliçede beyan edilmiş sigorta bedeli kadar tazminat ödenir. Kısmi hasarda, ödenecek tazminat
belli oranda indirilir. Eksik sigortada sigortalı, hasarın bütünüyle giderilmesinden yeterince
yararlanamaz.

Örnek: Murat Bey evini yangın ve hırsızlık rizikosuna karşı 50.000TL bedel ile sigortalatmıştır. Poliçe
süresi içerisinde meydan gelen yangın hadisesi sonrasında yapılan incelemede, evde 100.000TL
tutarında eşyanın bulunduğu,60.000TL tutarında da hasar meydana geldiği tespit edilmiştir. Bu olayda
eksik sigortanın varlığından söz etmek mümkündür. Poliçede yazılı sigorta bedelinin Sigortaya konu
olan malın gerçek ve makul değerinin altında olması sonucunda eksik sigortanın söz konusu olması
nedeniyle 60.000TL olan hasarın tamamının ödenmesi mümkün değildir. Hasar 60.000TL
değilde,100.000TL olsaydı(tam hasar) olsaydı, sigorta şirketinin ödeyeceği tazminat, poliçede beyan
edilmiş sigorta bedeli kadar yani 50.000TL olacaktı. Bu örneğimizde kısmi hasar söz konusu
olduğundan,6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1462.maddesinde belirtildiği gibi aksine sözleşme
yoksa sigorta şirketinin ödeyeceği tazminatın hesaplanmasında sigorta bedelinin sigorta değerine
olan oranı dikkate alınacaktı. Bu kural sigorta literatüründe oran kuralı olarak ifade edilir.

Eksik Sigorta Ne Demek?

Daha fazla Segem konuları için

Segem sınavına girdiniz mi?

Örnek: Murat Bey evini yangın ve hırsızlık rizikosuna karşı 50.000TL bedel ile sigortalatmıştır. Poliçe
süresi içerisinde meydan gelen yangın hadisesi sonrasında yapılan incelemede, evde 100.000TL
tutarında eşyanın bulunduğu,60.000TL tutarında da hasar meydana geldiği tespit edilmiştir. Bu olayda
eksik sigortanın varlığından söz etmek mümkündür. Poliçede yazılı sigorta bedelinin Sigortaya konu
olan malın gerçek ve makul değerinin altında olması sonucunda eksik sigortanın söz konusu olması
nedeniyle 60.000TL olan hasarın tamamının ödenmesi mümkün değildir. Hasar 60.000TL
değilde,100.000TL olsaydı(tam hasar) olsaydı, sigorta şirketinin ödeyeceği tazminat, poliçede beyan
edilmiş sigorta bedeli kadar yani 50.000TL olacaktı. Bu örneğimizde kısmi hasar söz konusu
olduğundan,6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1462.maddesinde belirtildiği gibi aksine sözleşme
yoksa sigorta şirketinin ödeyeceği tazminatın hesaplanmasında sigorta bedelinin sigorta değerine
olan oranı dikkate alınacaktı. Bu kural sigorta literatüründe oran kuralı olarak ifade edilir.