En Popüler Segem Soruları

Segem sınav öncesi sizde en popüler sorulara göz atın.

19. yüzyılda yangın sigortaları, İngiltere‟den Avrupa‟ya ve Birleşik Amerika‟ya yayılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri‟nde 1752
tarihinde, Londra sisteminden hareketle sigortacılık etkinliği başlamıştır. İlk ciddi sigorta kuruluşu, Insurance Company of North
America‟dır.