Güvence Hesabı Çalıntı aracın neden olduğu bedensel zararı öder mi?

Güvence Hesabı Çalıntı bir aracın karıştığı trafik kazasında bedensel zarar gören kişilerin zararı kim tarafından karşılanır?

Sigortalıların karşılaştığı bu sorun için Güvence hesabı 5684 sayılı kanun ile bedensel zararlar için devrede.

Aracın gasp / hırsızlık yolu ile çalınması ve bu süre zarfında karıştığı kaza neticesinde tüm bedensel zararlar güvence hesabından karşılanır. Sigorta şirketi ve sigortalı bu zarardan mesul değildir.

Ayrıca Gelin güvence hesabının başka neleri karşıladığına bakalım,

Güvence Hesabı
5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 14 üncü Maddesine istinaden Türkiye Sigorta Birliği nezdinde oluşturulan
Güvence Hesabına, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) da dahil
olmak üzere muhtelif kanunlarla ihdas edilmiş olan zorunlu sigortalarla ilgili zararların karşılanması amacıyla
başvurulabilmektedir
a) Sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar için, başvurulabilir.
b)Rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dâhilinde sigortasını yaptırmamış olanların neden olduğu
bedensel zararlar için, başvurulabilir.
c) Sigorta şirketinin malî bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası
halinde ödemekle yükümlü olduğu maddî ve bedensel zararlar için, başvurulabilir.
ç) Çalınmış veya gasp edilmiş bir aracın karıştığı kazada, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca işletenin sorumlu tutulmadığı
hallerde, kişiye gelen bedensel zararlar için, başvurulabilir.
d) Yeşil Kart Sigortası uygulamaları için faaliyet gösteren Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunca yapılacak ödemeler için,
başvurulabilir.
Bakanlar Kurulu, gerekli görülen hallerde, eşyaya gelecek zararların kısmen veya tamamen Hesaptan karşılanmasına
karar vermeye yetkilidir.