Halefiyet Prensibi Tanımı Segem Konuları

Halefiyet Prensibi: Sigortacı sigortalıya ödediği tazminat oranında hukuken sigortalının yerine
geçer. Sigortalının hasarla ilgili üçüncü kişilere karşı dava hakkı tazmin edilen zarar oranında
sigortacıya devredilir. Kısmen tazmin durumunda, sigorta ettiren kalan kısımla ilgili üçüncü şahıslara
karşı haiz olduğu haklarını saklı tutar.

Örnek: Fethi Bey sahibi olduğu konutunu 01.08.2013 tarihinde 100.000tl sigorta bedeli ile
yangın, hırsızlık ve dahili su risklerine karşı sigortalatmıştır.23.11.2013 tarihinde üst komşusu Ayşe
Hanımın su tesisatında meydana gelen arıza nedeniyle Fethi beyin evini su basmıştır. Bu arıza Fethi
beyin parke ve mutfak dolaplarında 8.000tl lik hasara neden olmuştur. Sigorta şirketi ilgili ödemeyi
Fethi beye yaptıktan sonra Ayşe Hanımdan sigortalısına ödemiş olduğu 8.000tl yi talep etmiştir. Ayşe
hanımdan 8.000tl nin talep edilmesi Fethi beyin hem sigorta şirketinden hem de hasara sebep olan
kişilerden çifte tazminat alarak sebepsiz zenginleşmesini önlemektir. Bu gerekçe ile sigorta
şirketi, Halefiyet Prensibi kapsamında ödediği Tazminat kadar bir meblağ için Fethi beyin yerine
geçerek 8.000tl yi Ayşe Hanıma rücu ederek geri ister.6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun
1448.maddesine göre sigorta ettiren, sigortacının üçüncü kişilere olan rücu haklarının korunabilmesi
için imkanlar ölçüsünde önlemler almakla yükümlüdür. Sigorta ettiren sigortacının bu konudaki
talimatlarına olabildiğince uymak zorundadır. Bu yükümlülüğe aykırılık sigortacı aleyhine bir durum
yaratmışsa kusurun ağırlığına göre tazminattan indirim yapılır.

SEGEM SINAV SORUSU

Fethi Bey sahibi olduğu konutunu 01.08.2013 tarihinde 100.000tl sigorta bedeli ile
yangın, hırsızlık ve dahili su risklerine karşı sigortalatmıştır.23.11.2013 tarihinde üst komşusu Ayşe
Hanımın su tesisatında meydana gelen arıza nedeniyle Fethi beyin evini su basmıştır. Bu arıza Fethi
beyin parke ve mutfak dolaplarında 8.000tl lik hasara neden olmuştur. Sigorta şirketi ilgili ödemeyi
Fethi beye yaptıktan sonra Ayşe Hanımdan sigortalısına ödemiş olduğu 8.000tl yi talep etmiştir. Ayşe
hanımdan 8.000tl nin talep edilmesi Fethi beyin hem sigorta şirketinden hem de hasara sebep olan
kişilerden çifte tazminat alarak sebepsiz zenginleşmesini önlemektir. Bu gerekçe ile sigorta
şirketi, Halefiyet Prensibi kapsamında ödediği Tazminat kadar bir meblağ için Fethi beyin yerine
geçerek 8.000tl yi Ayşe Hanıma rücu ederek geri ister.6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun
1448.maddesine göre sigorta ettiren, sigortacının üçüncü kişilere olan rücu haklarının korunabilmesi
için imkanlar ölçüsünde önlemler almakla yükümlüdür. Sigorta ettiren sigortacının bu konudaki
talimatlarına olabildiğince uymak zorundadır. Bu yükümlülüğe aykırılık sigortacı aleyhine bir durum
yaratmışsa kusurun ağırlığına göre tazminattan indirim yapılır.