Halefiyet Prensibi:

Sigortacı sigortalıya ödediği tazminat oranında hukuken sigortalının yerine geçer. Sigortalının hasarla ilgili üçüncü kişilere karşı dava hakkı tazmin edilen zarar oranında sigortacıya devredilir. Kısmen tazmin durumunda, sigorta ettiren kalan kısımla ilgili üçüncü şahıslara karşı haiz olduğu haklarını saklı tutar.

 

Örnek:

Halefiyet Prensibi Fethi Bey sahibi olduğu konutunu 01.08.2013 tarihinde 100.000tl sigorta bedeli ile yangın, hırsızlık ve dahili su risklerine karşı sigortalatmıştır.23.11.2013 tarihinde üst komşusu Ayşe Hanımın su tesisatında meydana gelen arıza nedeniyle Fethi beyin evini su basmıştır. Bu arıza Fethi beyin parke ve mutfak dolaplarında 8.000tl lik hasara neden olmuştur.Sigorta şirketi ilgili ödemeyi Fethi beye yaptıktan sonra Ayşe Hanımdan sigortalısına ödemiş olduğu 8.000tl yi talep etmiştir. Ayşe hanımdan 8.000tl nin talep edilmesi Fethi beyin hem sigorta şirketinden hemde hasara sebep olan kişilerden çifte tazminat alarak sebepsiz zenginleşmesini önlemektir. Bu gerekçe ile sigorta şirketi,Halefiyet Prensibi kapsamında ödediği Tazminat kadar bir meblağ için Fethi beyin yerine geçerek 8.000tl yi Ayşe Hanıma rücu ederek geri ister.6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1448.maddesine göre sigorta ettiren, sigortacının üçüncü kişilere olan rücu haklarının korunabilmesi için imkanlar ölçüsünde önlemler almakla yükümlüdür. Sigorta ettiren sigortacının bu konudaki talimatlarına olabildiğince uymak zorundadır. Bu yükümlülüğe aykırılık sigortacı aleyhine bir durum yaratmışsa kusurun ağırlığına göre tazminattan indirim yapılır.

Halefiyet Prensibi