Segem 19 Şubat Sınavı Seviye Tespit Test 50 Soru

Başvuru Nasıl Yapılır?

Ödeme yapan adayın, başvuru formunu doldurabilmesi için, öncelikle e-posta adresleri ile SEGEM
internet sitesine üye olmaları gerekmektedir. Adayların, başvurularını www.segem.org.tr adresinde,
Duyurular bölümünde yer alan, aday başvuru formunu doldurarak yapmaları gerekmektedir.
Başvuru formunun doldurulabilmesi için öncelikle geçerli bir e-posta adresi ile sisteme üye
olunması gerekmektedir. Online başvuru formu aracılığıyla SEGEM’e bildirilen e-posta adresinin
@hotmail, @outlook ve @msn uzantılı e-posta adresleri olmamasına dikkat edilmesi önemlidir.
Sınav sonuçlarını görüntüleme aşamasında, kayıt esnasında bildirilen e-posta adresine şifre
gönderilmektedir, yukarıda sayılan e-posta adreslerinde sorun yaşandığı gözlenmiştir.

 

Şubat Segem sınavına hazırlanmak için test çözmeye başla

Katılım Bankacılığı Notları

Katılım bankacılığı soruları da artık Segem sınavında soruluyor biliyor muydunuz?

Segem Şubat Soruları

İcap

İcap bir nevi bir sözleşme kurulumundaki ilk teklif olarak tanımlanabilir. “Bu malı bana
satar mısın?” veya “bu malı satın alır mısın?” ifadeleri sözlü icaba örnektir. Satıcının
karşı tarafa sözleşme metni sunması da yazılı icaba örnektir. Poliçe yenileme
dönemlerinde acente tarafından yapılan sözleşme tekliflerinde veya bireysel emeklilik
sözleşmelerinde yapılan tekliflerde olduğu gibi.

Kabul

Kabul ise icap yani ilk teklifin diğer tarafça onaylanmasıdır. “Bu malı sattım”, veya “bu
malı satın aldım” ifadeleri sözlü kabule örnektir. Alıcının kendisine sunulan sözleşme
metnini imzalaması da yazılı kabule örnektir. Sigorta ve bireysel emeklilik
sözleşmelerinde olduğu gibi.

Sözleşmenin Tarafları

Sözlesmenin tarafları icap ve kabulü gerçekleştiren taraflardır. Sözleşmenin geçerli
olabilmesi için tarafların akıl sahibi olması, baliğ olması, reşit olması gerekmektedir.
Bunun dışında vakıf, vasiyet, kefalet, yemin gibi tek taraflı irade beyanıyla oluşabilen
sözleşmeler de söz konusudur. Sigortalı ve sigortacı (ya da temsilen aracılar) da
sözleşmenin taraflarını temsil etmektedirler.

Sözleşmenın Konusu

Sözleşmenin konusu herhangi bir şey, ürün veya hizmet olabilir. Bir şeyin sözleşmeye
konu olabilmesi için; mevcut olması, vasıflarının belli olması, helal olması,
mütekavvim yani kendisinden istifade edilebilir olması, mülkiyette hazır bulunması,
teslim edilebilir olması, haciz konulmamış olması, bedelinin belirtilmesi, vadeli ise
zamanının bilinmesi gerekmektedir. Örneğin, bir araç satış sözleşmesinde aracın cinsi
veya bedeli tam belirtilmemişse sözleşme geçerli olmayacaktır.

 

Segem Şubat Soruları