Segem Teknik Personel Yeterlilik Sınav Öncesi 20 Soru Mini Test

SEGEM not; Dünyada sigortacılığa benzer ilk uygulamalara günümüzden yaklaşık 4000 yıl önce Babiller de rastlanmaktadır.

Sigortacılık anlayışının başlangıcı sayılan sigorta işlemlerine, 14 üncü yüzyılda rastlandı

İlk sigorta poliçesi olarak kabul edilen mukavele 23 Ekim 1347 tarihini taşımaktaydı ve İtalya’nın Cenova kentinde
düzenlendi.

TEST