Segem 27 Mart Sınavında çıkan sorulardan hazırlanmıştır.

27 Mart Sigorta hocası Segem destek gruplarında katılımcıların bizimle sınavda çıktığı gerekçesiyle paylaştığı tüm soruları görebilirsiniz Tıklayınız

Testleri ne kadar sık çözerseniz sorulara o kadar aşina olursunuz. Hep aynı sorular diye düşünmeyin Segem bu Soruları on yıla yakındır kullanıyor.  Başarıya ulaşmak için bol test çözüp Akademi videolarını izleyiniz.

Halefiyet Prensibi:Sigortacı sigortalıya ödediği tazminat oranında hukuken sigortalının yerine geçer.Sigortalının hasarla ilgili üçüncü kişilere karşı dava hakkı tazmin edilen zarar oranında

sigortacıya devredilir.Kısmen tazmin durumunda,sigorta ettiren kalan kısımla ilgili üçüncü şahıslara karşı haiz olduğu haklarını saklı tutar.

Örnek:Fethi Bey sahibi olduğu konutunu 01.08.2013 tarihinde 100.000tl sigorta bedeli ile yangın,hırsızlık ve dahili su risklerine karşı sigortalatmıştır.23.11.2013 tarihinde üst komşusu Ayşe Hanımın su tesisatında meydana gelen arıza nedeniyle Fethi beyin evini su basmıştır.Bu arıza Fethi beyin parke ve mutfak dolaplarında 8.000tl lik hasara neden olmuştur.Sigorta şirketi ilgili ödemeyi

Fethi beye yaptıktan sonra Ayşe Hanımdan sigortalısına ödemiş olduğu 8.000tl yi talep etmiştir.Ayşe hanımdan 8.000tl nin talep edilmesi Fethi beyin hem sigorta şirketinden hemde hasara sebep olan kişilerden çifte tazminat alarak sebepsiz zenginleşmesini önlemektir.Bu gerekçe ile sigorta

şirketi,Halefiyet Prensibi kapsamında ödediği Tazminat kadar bir meblağ için Fethi beyin yerine geçerek 8.000tl yi Ayşe Hanıma rücu ederek geri ister.6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun

1448.maddesine göre sigorta ettiren,sigortacının üçüncü kişilere olan rücu haklarının korunabilmesi için imkanlar ölçüsünde önlemler almakla yükümlüdür.Sigorta ettiren sigortacının bu konudaki talimatlarına olabildiğince uymak zorundadır.Bu yükümlülüğe aykırılık sigortacı aleyhine bir durum yaratmışsa kusurun ağırlığına göre tazminattan indirim yapılır.

Yakın Sebep Prensibi:Prim hangi teminatın karşılığında alındıysa tazminatta o riziko gerçekleşirse ödenir.Sigortacılık uygulamasında yakın sebep;bir hasarın meydana gelmesine neden olan en etkili ve hakim sebeptir.Uğranılan zarar nedeniyle sigortalının sigortasından bir talepte bulunabilmesi için

meydana gelen zararın hasar poliçede teminat altına alınmış olan bir tehlikeden ileri gelmelidir.Yakın sebebi diğer sebeplerden ayıran en önemli özellik;yakın sebep tek başına belirleyicidir.

Örnek:Zincirleme olaylar sonucunda meydana gelen bir hasarın yakın sebebinin açıklanmasına şöyle bir örnek verebiliriz.

Fırtına ahşap binanın çatı duvarını yıkar.Çöken duvarda binanın elektrik kablolarını kopartır.Kopan elektrik kabloları kısa devre nedeniyle kıvılcım çıkartır.Kıvılcımlar,ahşap binada yangına neden olur.İftaiyenin sıktığı su evdeki yanmış eşya ve komşu binalarda zararlara neden olur. Peki bu zincirleme olaylar sonucunda yanmış eşya ve komşu binalarda zarara neden olur.Bu zincirleme olaylar sonucunda yanmış eşya ve komşu binalarda meydana gelen su hasarının yakın sebebi ne olabilir?Her ne kadar zararın kaynağı su olsa bile zincirleme olayın başlangıcının fırtına olması ve tüm bu zincirleme olayları başlatması nedeniyle örnek olayda hakim ve belirleyici sebep fırtınadır

Segem Test 27 Mart öncesi

Segem haziran

50 SORU TEST ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

20 SORU TEST ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

10 SORU TEST ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Segem haziran