Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) Teknik Personel Yeterlilik Sınavı Soru Dağılımı Nasıldır?

Sınavda 50 adet çoktan seçmeli soru sorulacak olup sınavda sorulacak sorulara ilişkin konu başlıkları;

 1. Sigortaya Giriş
 2. Sigortanın İşlevleri
 3. Sigorta Sözleşmesi ve Sigortanın Tarafları
 4. Sigortalanabilirdik Kavramı
 5. Sigortanın Temel Prensipleri
 6. Temel Reasürans Bilgisi
 7. 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu’nda Acenteler
 8. Sigorta Acenteleri Yönetmeliği
 9. Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Genelge
 10. Acentelere İlişkin İkincil Düzenlemeler
 11. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Acentelere İlişkin Hükümleri (Birinci Kitap Yedinci Kısım, 102-123 numaralı maddeler)
 12. Acentelerin Hak ve Yükümlülükleri
 13. Türkiye’de Sigorta Uygulamaları
 14. Aracıların Sistemdeki Yeri
 15. Sigorta Fiyatlaması ve Banka Uygulamaları
 16. Hasar
 17. Sigortaya İlişkin Teknik Terimler