İlk Defa Katılacaklar İçin;

Teknik Personel Yeterlilik Sınavı Başvuru Süresi : 17-28 Mayıs 2021
Eğitim İzleme Süresi : 17 Mayıs– 19 Haziran 2021
Sınav Hizmet Bedeli : 204 TL
Sınav Tarihi : 19 Haziran 2021
Sınav Merkezleri : Ankara, Antalya, Adana, Bursa, Diyarbakır, Giresun, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri,
Şanlıurfa, Trabzon

 

Sınava İlk Defa Katılacaklar için Ödeme Yöntemi

Aşağıda belirtilenler dışındaki yöntemlerle yapılacak ödemeler (örneğin EFT, ATM’den ya da
posta yoluyla yapılan ödemeler) kabul edilmeyecektir.
1. Halk Bankası Şubeleri: Adayların, sınav hizmet bedelini yatırırken kurumsal tahsilat sistemi
aracılığı ile hesap numarası belirtmeden, yalnızca SEGEM kurumuna “Acente Yeterlilik
Sınavı”,
2. Halk Bankası İnternet Bankacılığı: İnternet bankacılığı kanalı ile yapılacak ödemelerde
aşağıdaki adımlar izlenmelidir:
a. www.halkbank.com.tr adresinden interaktif hesaba girilir.
b. İşlem Listesi menüsünden “Ödemeler” seçilir.
c. Sırasıyla: “Kurum Ödemeleri” > “Diğer Kurumlar Ödeme” > Kurum: “SEGEM” > Fatura Tipi:
“Acente Yeterlilik Sınavı” seçenekleri seçildikten sonra,
d. Ad, Soyad ve T.C. Kimlik Numarası girilerek ödeme gerçekleştirilir

SEGEM BAŞVURU

SEGEM BAŞVURU