Segem Çıkmış Sorular

Segem Çıkmış Sorular ve popüler sorulardan hazırlanan mini testlere göz atın.

Ne kadar çok test çözerseniz pratik yaparsanız sınavda o kadar çok başarılı olursunuz.

Azami iyi niyet prensibi

Taraflar birbirlerine karşı mutlak iyi niyetle davranmalıdır. Sigortalı beyanı doğru olmalıdır. Bu ilkenin ihlalinde sigortacı poliçeyi iptal edebilir, ödemeyebilir.
Riziko Gerçekleşirse; Sigortalı zararın azaltılmasına yardımcı olmalıdır.
Sigorta şirketi, saptanan hasarı kısa sürede ödemelidir.

Sigortalanabilir Menfaat Prensibi

Sigorta konusu değerin korunmasında, sigortalının yasal bir
menfaati olmalıdır. Sigortalının, Sigorta kıymetin hasara uğramasından dolayı yasal olarak geçerli
parasal bir kaybın olması gerekir. Can sigortalarında ise bir kimsenin kendi hayatı üzerinde sınırsız bir
mali menfaati olduğu kabul edilir. Bu nedenle; kişi hayatını istediği meblağa kadar sigorta ettirebilir.

Tazminat prensibi

Sigortalı malı hasardan önceki değerine getirecek tutar ödenir. Sigorta sözleşmesinin amacı; zarar görenin ekonomik durumu zarardan önceki düzeye getirilir. Can sigortalarında tazminat bir zararla sınırlı değildir

Segem Çıkmış Sorular  

 

Aşkın Sigorta: Tazminat poliçelerinde söz konusudur.
Poliçedeki sigorta bedeli gerçek değerin üzerinde olması halidir.
Sigorta bedelinin sigorta değerini aşan kısmı geçersizdir.
Sigortacının azami sorumluluğu sigorta değeri ile sınırlıdır.

Eksik Sigorta: Poliçedeki sigorta bedeli, gerçek değerin altında olması durumudur. Tam hasarda en
fazla poliçede beyan edilmiş sigorta bedeli kadar tazminat ödenir. Kısmi hasarda, ödenecek tazminat
belli oranda indirilir. Eksik sigortada sigortalı, hasarın bütünüyle giderilmesinden yeterince
yararlanamaz.

Örnek: Murat Bey evini yangın ve hırsızlık rizikosuna karşı 50.000TL bedel ile sigortalatmıştır. Poliçe
süresi içerisinde meydan gelen yangın hadisesi sonrasında yapılan incelemede, evde 100.000TL
tutarında eşyanın bulunduğu,60.000TL tutarında da hasar meydana geldiği tespit edilmiştir. Bu olayda
eksik sigortanın varlığından söz etmek mümkündür. Poliçede yazılı sigorta bedelinin Sigortaya konu
olan malın gerçek ve makul değerinin altında olması sonucunda eksik sigortanın söz konusu olması
nedeniyle 60.000TL olan hasarın tamamının ödenmesi mümkün değildir. Hasar 60.000TL
değilde,100.000TL olsaydı(tam hasar) olsaydı, sigorta şirketinin ödeyeceği tazminat, poliçede beyan
edilmiş sigorta bedeli kadar yani 50.000TL olacaktı. Bu örneğimizde kısmi hasar söz konusu
olduğundan,6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1462.maddesinde belirtildiği gibi aksine sözleşme
yoksa sigorta şirketinin ödeyeceği tazminatın hesaplanmasında sigorta bedelinin sigorta değerine
olan oranı dikkate alınacaktı. Bu kural sigorta literatüründe oran kuralı olarak ifade edilir.