Sigortanın İşlevleri:

Sigorta; Ekonomik ve sosyal hayatta ön görülebilirlik ve emniyet sağlar.

Kredi teminine yardım eder.

Tasarrufu geliştirir, sermaye oluşumuna katkı sağlar.

Toplumda huzur ve güven tesis eder, dayanışmayı sağlar.

Ayrıca sigorta; Uluslararası ilişkileri geliştirir.

Finansal istikrarı artırır.

Girişimcileri destekler, iş sürekliliği sağlar.

Sosyal güvenlik programlarının üzerindeki baskıyı hafifletir.

Finansal sistemin etkinliğini artırır.

Sigorta Sözleşmesi: Türk Ticaret Kanununa Göre Sigortacı Şunlardan Sorunludur;

Riziko meydana gelirse tazminat öder.

Kişi/kişilerin hayat süreleri/hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar nedeniyle para öder.

Diğer edimlerde bulunur.

 

Tazminat Sorumluluğunun ortaya çıkması için riziko şu şartlarda gerçekleşmelidir;

Sözleşme belirtilen sürede Coğrafi yerdeSigortacının sorumluluğuna girdiği beyan ve kabul olunan hallerden biri somut bir şekilde ortaya çıkmalıdır. Genel şartlara ekli özel şartlar dâhilinde gerçekleşmelidir.

Ayrıca sözleşmenin kurulmasından önceki bir tarihten itibaren sigorta yaptırılabilir.

Sigortacı, sözleşmede ön görülen rizikonun gerçekleşmesinden doğan zararlardan sorumludur. Kanunla yasak edilmiş ve ahlaka aykırı fiilden doğabilecek bir zarara karşı sigorta yapılamaz.

 

Sigorta Poliçesinde Bulunması Gereken Unsurlar:

Sigortacının, sigorta ettirenin/sigortadan faydalanacak kişinin adı soyadı-ticaret unvanı-ikametgâhı,

Sigortanın konusu

Teminat süreleri

Sigorta bedeli, prim tutarı, ödeme zamanı, yeri

Teminat kapsamındaki rizikoların gerçek niteliklerini belirleyen tüm haller

Poliçenin düzenlenme tarihi

ve zahmetsizce okunabilecek tarzda bastırılmış sigorta genel şartlarının bulunması gerekir.

 

Sigortanın Tarafları:

Sigortacı: Sigortacılık faaliyetinde bulunan yetkili kişi

Sigorta Ettiren: Sigortacı ile sigorta sözleşmesi yaparak ve sigortalının menfaatini sigortacı nezdinde prim ödeyerek teminat altına alan kişi

Sigortalı: Riziko ile karşı karşıya olan kişi

Lehtar: Riziko gerçekleştiğinde sigorta tazminatını sigortacıdan isteme hakkına sahip olan kişi. Can sigortalarında sigorta sözleşmesine taraf değildir.