Segem Eylül 2021 sınavı öncesi çalışma notları mini testler ile sınava hazırlık için bizi sosyal medyadan takip edebilir Whatsapp ve Telegram gruplarında sorularınızı sorabilirsiniz.

TEKNİK PERSONEL YETERLİLİK NOTLARI.

Risk:

Zarara yol açan zarar verme kapasitesi olan kişi.nesne,olay demektir. Diğer bir ifade ile bir
tehdidin bir kıymetle zarar oluşturma olasılığıdır.
Sigorta literatüründe risk kelimesi yerine, ortaya çıkması muhtemel bir tehlike veya zarar verici olayların gerçekleşmesini anlatmak için Riziko kelimesini kullanıyoruz.

Risk Türleri:
Kişiye Yönelik Risk – Mala Yönelik Risk – Sorumluluğa yönelik Risk

Risk Analizi:
Sigortalı veya sigorta ettirenler nezdinde tehlike oluşturan risklerin ortaya konması ve yorumlanmasıdır. Risk analizinde; sigortalı kıymetleri etkileyebilecek tüm tehditler ortaya konulur.

Risk Yönetimi:
Analiz sonucunda belirlenen riskleri önlemek veya azaltmak için maliyet gözetilerek
etkin önlemler alınması işlemidir. Risk Analizinde değerlendirme ve yönetim süreçleri sürekli olarak
birbirini takip eder.
Risk Yönetiminin Aşamaları:
Riskin tanımlanması, Risk Analizi ve Değerlendirilmesi, Riskle Mücadele Edilmesi, Risk Yönetim Türüyle ilgili karar verilmesi.
Risk Yönetim Türüyle İlgili Karar Verilmesi:
Riskten Kaçınmak, Riski Üzerinde Tutmak, Riski Azaltmak, Riski Transfer etmek.

Risk Transferi:
Risk gerçekleştiğinde oluşan maddi kayıpların başka bir kişi/kurumla paylaşılmasıdır.
Sigorta Uygulamasında riskin gerçekleşmesi nedeniyle uğranılacak zarar, sigortacıya belli bir prim
karşılığında bir sözleşme vasıtası ile devredilir.

Sigorta:

Birbirine benzeyen aynı olan muhtelif rizikolara uğrayacak olan kişilerin, sigorta şirketlerine
belirli bir prim ödeyerek, kararlaştırılan vade içerisinde teminat altına alınan risklerin gerçekleşmesi
halinde ortaya çıkan zararın giderilmesi için bir talep hakkına sahip olunmasıdır.

Segem Eylül Sınav Soruları

TEKNİK PERSONEL YETERLİLİK SINAVI EYLÜL 2021

Başvuru Tarihi: 2 Ağustos 2021 2-27 Ağustos 2021
Sınav Tarihi: 18 Eylül 2021
Sınav Yerleri: Ankara, Ağrı, İstanbul, İzmir, Konya, Mersin, Samsun

 

https://www.instagram.com/sigortahocasi/TELEGRAM

whatsapp-grup