Segem Eylül Deneme Testleri  Cezai Hükümler: Kanuna aykırı ticari faaliyette bulunanlar
-100 günden az olmamak üzere adli para cezası
Kanuna aykırı olarak acentelik yetkilerini başka kişilere kullandıranlar/kullananlar
-500 günden az olmamak üzere adli para cezası
Acentelik yaptığı izlenimi uyandıranlar
-100 günden az olmamak üzere adli para cezası
Hazine ve Maliye Bakanlığına yanlış yada gerçeğe aykırı bilgi ve belge verenler
-1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve 300 günden az olmamak üzere adli para cezası
İtibar zedeleyecek davranışta bulunanlar ile bu yolda asılsız haber yayanlar
-1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası ve 200 günden az olmamak üzere adli para cezası verilir.Bu
fiilin,yazılı araçlarla ya da radyo,televizyon,video,internet,kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim
araçları ve benzer yayın araçlarından biri ile işlenmesi halinde hapis cezası 2 yıldan 4 yıla kadar
uygulanır.
İsimleri belirtilmese dahi bu kanuna tabi kuruluşların güvenirliği konusunda kamuoyunda tereddüde
yol açarak bu kuruluşların mali bünyelerinin olumsuz etkilenmesine neden olabilecek nitelikte asılsız
haberleri yukarıda belirtilen araçlarla yayanlar 400 günden az olmamak üzere 1000 güne kadar adli
para cezası ile cezalandırılır.
Sigorta acenteliği için levha kaydı bulunmayan kişilere acentelik sözleşmesi yapan sigorta şirketi
yetkililerine,
-En az 500 gün adli para cezası
Hazine ve Maliye Bakanlığından uygunluk belgesi almadan sigorta acenteliği yapanlar
-1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve 400 günden az olmamak üzere adli para cezası
İyi niyet kuralına aykırı biçimde sigorta tazminatı ödemesini geciktiren sigorta şirketinin sorumlularına
-En az 300 gün adli para cezası uygulanır.

Segem Eylül Deneme Testleri

Segem Eylül Sınav Soruları

TEKNİK PERSONEL YETERLİLİK SINAVI EYLÜL 2021

Başvuru Tarihi: 2 Ağustos 2021 2-27 Ağustos 2021
Sınav Tarihi: 18 Eylül 2021
Sınav Yerleri: Ankara, Ağrı, İstanbul, İzmir, Konya, Mersin, Samsun

 

https://www.instagram.com/sigortahocasi/TELEGRAM

whatsapp-grup