Muamelat Fıkhı

Muamelat fıkhı, ticari ve finansal işlemlere ve sözleşmelere dair genel hükümleri derli toplu bir şekilde bir arada bulunduran ve inceleyen ilimdir.

Sözleşme ve Unsurları

Sözleşmeler, ticari ve finansal hayatın en kritik unsurlarından biridir. İnsan bedeninde kan nasıl mühim bir vazife icra ediyorsa, finansal ve ticari işlemlerde de sözleşmeler benzer bir fonksiyona sahiptir. Bu sebeple hem alıcıların hem de ürün ve hizmet sunanların sözleşmenin temel prensiplerini biliyor olması çok önemlidir. Bu sebeple, sözleşmeye ve taraflarına ve sözleşmeye konu olan ürün ve hizmetlere ilişkin dinimizin hükümlerini bilmemiz gerekir.

Hanefi fıkhına göre sözleşmenin unsurları icap ve kabulden ibarettir. Şafi, Maliki ve Hanbeli fıkhı ise icap ve kabule, sözleşmenin konusunu ve taraflarını da eklemiştir. İslam hukukuna göre sözleşmenin 4 temel unsuru olduğunu ifade edebiliriz.

İcap

İcap bir nevi bir sözleşme kurulumundaki ilk teklif olarak tanımlanabilir. “Bu malı bana satar mısın?” veya “bu malı satın alır mısın?” ifadeleri sözlü icaba örnektir. Satıcının karşı tarafa sözleşme metni sunması da yazılı icaba örnektir. Poliçe yenileme dönemlerinde acente tarafından yapılan sözleşme tekliflerinde veya bireysel emeklilik sözleşmelerinde yapılan tekliflerde olduğu gibi.

Kabul

Kabul ise icap yani ilk teklifin diğer tarafça onaylanmasıdır. “Bu malı sattım”, veya “bu malı satın aldım” ifadeleri sözlü kabule örnektir. Alıcının kendisine sunulan sözleşme metnini imzalaması da yazılı kabule örnektir. Sigorta ve bireysel emeklilik sözleşmelerinde olduğu gibi.

Muamelat

 

Eylül sınavında çıkan sorular için tıklayın