Güvence Hesabı:

5684 sayılı kanunun 14.md. çerçevesinde Türkiye Sigortalar Birliği nezdinde kuruldu. Güvence hesabına Trafik Sigortası da dahil, zorunlu sigortalarla ilgili başvurulabilir.

Bu hesaba hangi durumlarda başvurulabilir:

-Sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar,

-Sigortasını yaptırmamış olanların neden olduğu bedensel zararlar,

-Sigorta şirketinin mali zayıflığı, iflası halinde ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararlar,

-Çalınmış, gasp edilmiş aracın karıştığı kazada, işletenin sorumlu tutulmadığı hallerde kişiye gelen bedensel zararlar,

-Zorunlu sigorta teminat limitleri ile sigorta poliçesinde belirtilen teminat arasındaki fark kadar ödenecek bedensel tazminat tutarları,

-Yeşil kart sigortası uygulamaları için faaliyet gösteren Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunca yapılacak ödemeler için güvence hesabına başvurulabilir.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi(SBM):

Sigorta uygulamalarına ilişkin güvenilir veri elde edilebilmesi amacıyla kuruldu.Alt bilgi merkezleri;Trafik Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi(TRAMER),Hayat Sigortası Bilgi ve Gözetim Merkezi(HAYMER),Sağlık Sigortası Bilgi ve Gözetim Merkezi(SAGMER), Sigorta Hasar Takip ve Gözetim Merkezi(HATMER) segem Kasım Sınav Sonuçları

 

Tramer’in Amaçları:

Trafik sigortalarıyla ilgili güvenilir istatistikleri almak. uygulama birliği sağlamak, sigorta sahtekarlıklarını önlemek, sigorta sistemine olan güveni artırmak, tazminat ödemelerini düzenli gerçekleştirmek, zorunlu sigorta yaptırmayan motorlu araç işletenlerini tespit etmek, sigortalılık oranlarının arttırılmasını sağlamaktır.

Haymer; hayat ve kaza branşlarında

Sagmer; Sağlık ve hastalık branşlarında faaliyet gösterir.

Bu iki merkez; Sigorta ürünlerine ait istatistiklerin doğru biçimde oluşturulması, kamu gözetim ve denetim etkinliğinin artırılması amaçlanır.

Hatmer: Sigorta hasar ve gözetim merkezidir. Sigorta branşlarıyla ilgili etkin hasar yönetiminin sağlanmasını amaçlar.

 

SEGEM: Sigorta sektörüne yönelik mesleki eğitim ve sınav organizasyonunu tek çatı altında yürütür.Sigortacılık sektöründe çalışan insan kaynaklarının kalitesini yükseltmeyi amaçlar.

Türk sigortacılık sektörünün hizmet ve eğitim kalitesini üst düzeye taşımayı hedefler. Sektörel uygulama ve gelişmeler çerçevesinde eğitim programları hazırlar. Yurt içi ve yurt dışından gelen talepler doğrultusunda, yerinde veya bilgisayar destekli uzaktan eğitim faaliyetlerinin eş güdümünü sağlar.

Segem Eğitimleri; Sigortacılık sektörü kurumlarının ve üniversitelerin iş birliği ile konusunda uzman sektörün eğitimciler, akademisyenlerle Türkiye genelinde gerçekleştirilir.

 

Emeklilik Gözetim Merkezi(EGM):Bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemi kanunu uyarınca 2003 te kuruldu.

Görevleri: Bireysel emeklilik sisteminin güvenli ve etkin şekilde işletilmesini sağlamak,

Hazine ve Maliye Bakanlığı sermaye piyasası kurulunun karar almasına yardımcı olacak verileri hazırlamak,

Kamuoyuna sağlıklı bilgi aktarımı için gerekli verileri sağlamak amacı ile görevlendirilmiştir.

segem Kasım Sınav Sonuçları

 

Eylül sınavında çıkan sorular için tıklayın