Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi(SBM):

 

SEGEM konu;  Sigorta uygulamalarına ilişkin güvenilir veri elde edilebilmesi amacıyla kuruldu.  Alt bilgi merkezleri; Trafik Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi(TRAMER),Hayat Sigortası Bilgi ve Gözetim Merkezi(HAYMER),Sağlık Sigortası Bilgi ve Gözetim Merkezi(SAGMER),
Sigorta Hasar Takip ve Gözetim Merkezi(HATMER)

Tramer’in Amaçları:

Trafik sigortalarıyla ilgili güvenilir istatistikleri almak, uygulama birliği sağlamak, sigorta sahtekarlıklarını önlemek, sigorta sistemine olan güveni artırmak, tazminat ödemelerini düzenli gerçekleştirmek, zorunlu sigorta yaptırmayan motorlu araç işletenlerini tespit
etmek, sigortalılık oranlarının arttırılmasını sağlamaktır.

Haymer; hayat ve kaza branşlarında
Sagmer; Sağlık ve hastalık branşlarında faaliyet gösterir.

Bu iki merkez; Sigorta ürünlerine ait istatistiklerin doğru biçimde oluşturulması, kamu gözetim ve
denetim etkinliğinin artırılması amaçlanır.

Hatmer:Sigorta hasar ve gözetim merkezidir. Sigorta branşlarıyla ilgili etkin hasar yönetiminin
sağlanmasını amaçlar.

SEGEM:

Sigorta sektörüne yönelik mesleki eğitim ve sınav organizasyonunu tek çatı altında
yürütür. Sigortacılık sektöründe çalışan insan kaynaklarının kalitesini yükseltmeyi amaçlar. Türk
sigortacılık sektörünün hizmet ve eğitim kalitesini üst düzeye taşımayı hedefler.Sektörel uygulama ve
gelişmeler çerçevesinde eğitim programları hazırlar. Ayrıca yurt içi ve yurt dışından gelen talepler doğrultusunda, yerinde veya bilgisayar destekli uzaktan eğitim faaliyetlerinin eş güdümünü sağlar.
Segem Eğitimleri; Sigortacılık sektörü kurumlarının ve üniversitelerin iş birliği ile konusunda uzman
sektörün eğitimciler, akademisyenlerle Türkiye genelinde gerçekleştirilir.

Emeklilik Gözetim Merkezi(EGM):

Bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemi kanunu uyarınca 2003
te kuruldu.

Görevleri:

Bireysel emeklilik sisteminin güvenli ve etkin şekilde işletilmesini sağlamak,
Hazine ve Maliye Bakanlığı sermaye piyasası kurulunun karar almasına yardımcı olacak verileri hazırlamak,
Kamuoyuna sağlıklı bilgi aktarımı için gerekli verileri sağlamak amacı ile görevlendirilmiştir.

SEGEM Konu

Rast gele testlere gitmek için linklere tıklayınız.

1TEST 1

2TEST 2

3TEST 3

4TEST 4

5TEST 5 

 

Yakında bu adresteyiz.