Segem Sertifika

Hasar Dosyası:

Hasar dosyasında yer alan belgeler standart olup, hasarın özelliklerine göre ek belgeler de talep edilebilir.

Şirketler tarafından oluşturulan hasar dosyalarında yer alması gereken bilgi ve belgeler şunlardır:

-hasar dosya numarası

-poliçe numarası

-poliçe sahibi, hak sahibinin ismi

-hasarın gelişim ve değerlendirilmesini içeren özet rapor

-ilgili sigorta türü

-dosyanın açılış tarihi

-hasarın meydana geliş tarihi

-ihbar tarihi

-hasarın tanımı

-hak sahiplerine ilişkin bilgi

-değerlendirme tarihi

-gerekli hallerde eksper raporlarının yazılı veya elektronik nushaları

-eksperin kimliği

-hasarın tahmini tutarı

-ödemelerin tarih ve miktarı

-talep reddedilmişse red tarihi

-aracı varsa aracının adı

-hasarın kapanış tarihi

-poliçe sahibi/hak sahibiyle yapılan iletişimi içeren belgeler

 

Segem Sertifika

Segem Sertifika cekbikart