SEGEM SINAV ÖRNEK SORULAR

Segem sınavında çıkabilir daha önce çıkmış olması Yüksek ihtimalli bir çok test hazırlayıp sitede yayınlıyoruz

Tüzel kişi acentelerin sahip olması gereken asgari ödenmiş sermaye miktarı ne kadar olmalıdır?  50.000 TL

Kendi isteğiyle faaliyetine son vermek isteyen acentelerin, bu durumu kararın alındığı tarihten itibaren kaç gün içinde Levha bilgilerine işlenmek üzere TOBB’a bildirmesi gerekmektedir?
 5 iş günü

Ülkemizde sigortanın başlamasına ilk hangi olay neden olmuştur?
Beyoğlu Yangını

Aşağıdakilerden hangisi üstlendiği riski devrederek garanti altına alan sigortacıdır?
Sedan

Teknik personelin işlemleri nedeniyle verecekleri zararlardan kim sorumludur?
Acente ile birlikte teknik personel de sorumludur.

Sigortacılıkla ilgili iki yıllık yüksekokul mezunu sigorta acentesi müdürleri için belirlenen asgari mesleki deneyim süresi ne kadar olmalıdır?
2 Yıl

Sigortacılık tekniği ile buna ilişkin yatırım ve finansman konularında olasılık ve istatistik teorilerini uygulayan sigortacılık sektörü aktörü aşağıdakilerden hangisidir
Aktüer

Aşağıdakilerden hangisi sigorta priminin hesaplanmasında dikkate alınmaz?
Cari Açık

Sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar hangi sistem aracılığıyla karşılanabilir?
Güvence Hesabı

Sigortacının bilgilendirme yükümlülüğü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Sözleşmenin kurulmasından önce başlar, sözleşmenin yürürlükte kaldığı sürece devam eder.

Aşağıdakilerden hangisi bilgilendirme formunda yer almaz?
Sigorta priminin miktarı ve ödeme şekli

SEGEM SINAV ÖRNEK SORULAR

 

Aşağıdaki logolara tıklayıp bize katılabilirsiniz

facebook segem ders notları

segem ders notları

sigortahocasi-whatsapp
sigortahocasi-whatsapp