Kasko Sigortası ile Trafik Sigortası Arasındaki Fark

Kasko sigortası, kendi aracınıza gelen maddi zararları teminat altına almaktadır. Trafik sigortası ise, aracınızın üçüncü kişilere vereceği maddi ve bedeni zararları teminat altına alan ve yaptırılması zorunlu olan bir sigortadır.

 

Kasko sigortalı bir aracın çalınması halinde, tazminat ödenmesinde bekleme süresi var mıdır? Çalınmış olan aracın bulunması için ilgili makamlarca yapılacak araştırmalar 30 gün içerisinde sonuç vermediği halde sigortalı durumu ilgili makamlara başvurduğunu belgelemek suretiyle sigortacıya bildirir. Araç kayıtlarına çalınma durumunu gösteren şerh ve sair açıklamanın konduğunu ve aracın ilgili mevzuata göre devrine engel teşkil edebilecek kısıtlamaların bulunmadığını gösteren belgeler sigortacıya teslim edilir. Sigortacı bu genel şartlara göre tazminatı öder. Kasko sigortası genel şartlarının b.3.3.3. maddesinin sigorta ettiren veya sigortalı rizikonun gerçekleşmesine kasten

sebebiyet veriri veya zarar miktarını kasten arttırıcı eylemlerde bulunurlarsa, sigortalının bu poliçeden doğan hakları düşer hükmü uyarınca ilgililer hakkında cezai soruşturma açılmış ise bu soruşturmanın tamamlanmasına kadar sigortacı tazminat ödemesini bekletebilir.

Çalınmış olan aracın bulunması, sigorta tazminatının ödenmesinden önce olmuş ise sigortalı, aracı geri almak zorundadır. Sigortacı tarafından değeri ödenen araç ,ödemeden sonra bulunursa, sigorta ettiren veya sigortalı keyfiyeti derhal sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda anlaşma hükümlerine göre sigortalı tazminatı iade eder veya aracın mülkiyetini sigortacıya devreder. Araçta çalınma dolayısıyla bir zarar meydan gelmişse sigortacı zararı öder.

BES Soruları için Tıklayınız

 

Segem Eylül Sınav Soruları

Segem Hazırlık TEKNİK PERSONEL YETERLİLİK SINAVI EYLÜL 2021

Başvuru Tarihi: 2 Ağustos 2021 2-27 Ağustos 2021
Sınav Tarihi: 18 Eylül 2021
Sınav Yerleri: Ankara, Ağrı, İstanbul, İzmir, Konya, Mersin, Samsun

 

https://www.instagram.com/sigortahocasi/TELEGRAM

whatsapp-grup