Segem Sınavı 2019 Çıkmış sorular

Risk, sözlüklerde, “zarara yol açan ya da zarar verme kapasitesi olan kişi ya da
nesne” olarak tanımlanmaktadır. Riskin bir diğer tanımı “herhangi bir tehdidin
bir kıymette zarar oluşturma olasılığıdır. Sigorta literatüründe “ortaya çıkması
muhtemel bir tehlike” veya “zarar verici olayların gerçekleşmesi ihtimalini
anlatmak için “riziko” kelimesi kullanılmaktadır.