SEGEM SINAVINA 3 KALA YENİ TEST YAYINDA

Merhaba,
Test e başlamadan önce kronometre’nizi açınız. Bu test için ön görülen süre 8 dakikadır.
Kendiniz gerçekten denemek istiyorsanız zamana karşı mini testler çözmenizi öneririm.
sigorta ya dair paylaşımlar yapıyorum
Sınavda bol şans İyi çalışmalar dilerim.

 

 

 

HASAR:

Herhangi bir mala, eşyaya verilen fiziki zararı veya kişinin gerek bedeni, gerekse manevi
zararını ifade etmek için kullanılır.

HASAR DOSYASI:

Hasarın sigortacı tarafından değerlendirilmesi ve kabul edildiği takdirde
tasfiye edilmesi sürecinde hazırlanması gerekli olan, hasara ilişkin tüm ayrıntıları içeren
dokümanların ve ilgili taraflar arasında yapılan tüm yazışmaların bulunduğu dosyadır.

HASAR KARŞILIĞI:

Sigorta veya reasürans şirketlerinin henüz ödenmemiş hasarlar ile meydana
gelmiş ancak henüz sigorta veya reasürans şirketinin bilgisi dahilinde olmayan hasarlar için ayırmış
oldukları karşılıklardır.

HASAR MASRAFLARI:

Hasar meydana geldikten sonra hasarın araştırılması, tasfiyesi, taraflar
arasında anlaşmazlık çıktığı takdirde hakem ya da mahkeme için yapılan harcamaların bütünüdür.

HASARI ÖNLEME:

Meydana gelmesi muhtemel hasarın nedenlerini araştırarak, bu nedenleri
ortadan kaldırmak üzere sigortalıya tavsiyelerde bulunmak, bilgi ve donanım sağlamak ve sigorta
poliçesine, tedbir öngören bazı şartlar ilave etmek gibi sigortacı tarafından alınan tedbirlerin tümü
hasarı önleme faaliyetleridir.

HASAR/PRĠM ORANI:

Ödenmiş ve muallâk hasarlar toplamının kazanılmış prime olan oranıdır.
Ancak, hasar prim oranı hesaplanırken, bir önceki yılda ayrılmış prim rezervi ve bir önceki yıl
muallâk hasarları da hesaba katılmaktadır.

HASARSIZLIK İNDİRİMİ:

Tamamlanmış bir yıllık sigorta dönemi içinde hasar meydana
gelmemesi halinde, yeni yıl priminden yapılan indirimi ifade eden ve özellikle Kasko Sigortalarında
kullanılan terimdir