SEGEM Sınavına Giderken Neler Götürmeli?

Adayların sınava girebilmeleri için;,

 Sınavdan önce, SEGEM internet sitesinden alacakları Sınav Giriş Belgesi,

 Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimli Kartı veya süresi geçerli pasaportun aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur.

Nüfus cüzdanı/T.C.Kimlik Kartı veya pasaport dışında;

 Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi kartlar,

 Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti kimlik kartı,

 Başka ülke vatandaşları için o ülkeye ait süresi geçerli pasaport

Sınava giriş için geçerli kimlik kartı olarak kabul edilebilir.

Zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ve yaşları nedeniyle nüfus cüzdanlarında fotoğraf
bulunmayan belirli yaşı ikmal etmeyen askeri öğrenciler için askeri kimlik belgesi, kimlik kartı olarak
kabul edilebilir.

Bunların dışında;
 Sürücü belgesi,
 Mesleki kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler
Sınava giriş için geçerli belge olarak kabul edilmeyecektir.

Adayların nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı,
adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf olmalı (Sınav günü
sınav görevlilerinin sizi fotoğrafınızdan tanımakta güçlük çektiği takdirde sizi sınava almayabileceğini
göz önünde bulundurunuz) ve pasaportun süresi sınav günü itibariyle geçerli olmalıdır.

Üzerinde soğuk damga, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir
fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan
yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul
edilmeyecektir.

Yukarıda sayılan kimlik belgelerinden birini yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne
olursa olsun, sınava alınmayacaktır.

Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı halde sınav sorumlularının, bina, salon görevlilerinin
ve/veya SEGEM temsilcisinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı
geçersiz sayılacaktır.

Cevap kağıdının kurşun kalemle doldurulması zorunlu olup kurşun kalem kullanmayan
adayların sınavları değerlendirilmeyecektir.