19 Temmuz 2014 ve Daha Sonraki Tarihlerde Düzenlenen Sınavlarda Başarısız Olmuş (58 ve
altında puan almış) Adaylar İçin;
Teknik Personel Yeterlilik Sınavı Başvuru Süresi : 17-28 Mayıs 2021
Eğitim İzleme Süresi : 17 Mayıs– 19 Haziran 2021
Sınav Hizmet Bedeli :122 TL
Sınav Tarihi : 19 Haziran 2021

Sınav Merkezleri : Ankara, Antalya, Adana, Bursa, Diyarbakır, Giresun, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri,
Şanlıurfa, Trabzon

Daha Önceki Sınavlarda Başarısız Olmuş Adaylar için Ödeme Yöntemi
19 Temmuz 2014 ve daha sonraki tarihlerde düzenlenen sınavlarda başarısız olmuş (58 ve altında
puan almış) adaylar aşağıda belirtilen yöntemlerden biriyle sınav hizmet bedeli ödeyecektir. Bu adayların,
8
daha önceki sınavlarda başarısız olup olmadığı, online başvuru formu doldurma aşamasında kontrol
edilmekte ve kritere uygun olmayan adayların başvurusu kabul edilmemektedir. Bu adayların,
tekrar, doğru ücreti yatırması ve her iki ödeme dekontunu bilgi@segem.org.tr’ye ileterek, yanlış
ödemenin düzeltilmesini talep etmesi gerekmektedir. Yanlış ödemenin iade alınabilmesi için
muhasebe@segem.org.tr’ye durum iletilmelidir.
Aşağıda sıralanan yöntemler dışında yapılacak ödemeler (örneğin EFT, ATM’den ya da posta
yoluyla yapılan ödemeler) kabul edilmeyecektir.
1. Garanti Bankası Şubeleri: Adayların, sınav hizmet bedelini yatırırken fatura tahsilat sistemi
aracılığı ile hesap numarası belirtmeden, yalnızca SEGEM kurum kodu (2671) ile “Acente
Yeterlilik Sınavı”,
2. Garanti Bankası İnternet Bankacılığı: İnternet bankacılığı kanalıyla yapılacak ödemelerde
aşağıdaki adımlar izlenmelidir:
a. “www.garanti.com.tr” adresinden interaktif hesaba girilir.
b. İşlem Listesi menüsünden “Ödemeler” seçilir.
c. Sırasıyla “Fatura” > Fatura/Abone No ile Ödeme > Kurum Tipi: “Sigorta ve Özel Firma
Ödemeleri” > Kurum: “SEGEM” > Fatura Tipi: “Acente Yeterlilik Sınavı” seçeneği
seçildikten sonra,
d. Ad, Soyad ve T.C. Kimlik Numarası girilerek ödeme gerçekleştirilir

segem başvuru

segem başvuru

segem başvuru