2022 yılı Son TEKNİK PERSONEL YETERLİLİK SINAVI

Başvuru tarihi; 7 Kasım-2 Aralık 2022

Sınav Tarihi; 24 Aralık 2022

Sınav Yerleri; Ankara, Antalya, Adana, İstanbul, İzmir, Malatya, Trabzon

 

SEGEM SINAVI 24 ARALIK

2022 SEGEM SINAVI 24 ARALIK ÖDEME VE BAŞVURU NASIL YAPILIR?
3.1. Ödeme Nasıl Yapılır?
COVİD-19 sebebiyle alınan önlemler kapsamında, sınav için belirlenen merkezlerde sınava
girecek kişi sayısı sınırlandırılmıştır. Bu sebeple, başvuru yapmak isteyen adaylar, öncelikle Kontenjan
Sorgulama Bağlantısı (http://www.segem.org.tr/tpyskontenjan.asp) ’na tıklayarak, sınava katılmayı
düşündükleri il merkezinde kontenjan kalıp kalmadığını kontrol etmelidir.
Kontenjan bulunması durumunda, sınava ilk defa katılacaklar ile sınava ikinci ve daha fazla defa
katılacaklar için aşağıda ayrı ayrı tarif edilmiş yöntemlerle sınav hizmet bedeli ödenir. Sınav hizmet
bedelinin doğru yatırılıp yatırılmadığı, başvuru formu doldurma aşamasında kontrol edilmektedir. Yanlış
ücret yatırmadan kaynaklı gecikme veya il kontenjanı dolması durumlarında oluşabilecek hak
kayıplarından aday sorumludur.
Adaylar, başvurularını SEGEM’e yapacaktır. Sınav hizmet bedelinin bankaya yatırılmasını takiben
online başvuru formu doldurularak eğitim ve sınav başvurusu tamamlanmış olacaktır.

 

Segem Hazırlık Sigortahocasi