SEGEM SORU SEGEM SINAV SORLARINDAN ÖNEMLİ TEST

SEGEM SORU

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi(SBM)
Sigorta uygulamalarına ilişkin güvenilir veri elde edilebilmesi amacıyla kuruldu.
Alt bilgi merkezleri;
Trafik Sigortaları Bilgi ve Gözetim
Merkezi(TRAMER),Hayat Sigortası Bilgi ve
Gözetim Merkezi(HAYMER), Sağlık
Sigortası Bilgi ve Gözetim
Merkezi(SAGMER), Sigorta Hasar Takip ve
Gözetim Merkezi(HATMER)

 

 

SEGEM SINAV SORLARINDAN ÖNEMLİ TEST 

Sigorta Tahkim Komisyonu:
Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski
üstlenen taraf arasındasigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların veya
güvence hesabından faydalanacak kişiler ile hesap arasında doğan
uyuşmazlıkların çözümü amacıyla Türkiye Sigorta Tahkim Komisyonu
oluşturulmuştur.
Sigorta yapan kuruluşlardan, sigorta tahkim sistemine üye olmak isteyenler,
durumu yazılı olarakkomisyona bildirmek zorundadır.
Sigorta tahkim sistemine üye olan kuruluşlarla uyuşmazlığa düşen kişi, uyuşmazlık
konusu sözleşmedeözel bir hüküm olmasa bile tahkim usulünden faydalanabilir.
İlgili mevzuat ile zorunlu tutulan sigortalardan kaynaklanan uyuşmazlıklar için ilgili
kuruluş sigortatahkim sistemine üye olmasa dahi hak sahipleri tahkim usulünden
faydalanabilir.
Sigorta tahkim sistemine üye olmayan kuruluşlar bakımından Sigorta Tahkim
Komisyonu giderlerinekatılım SEDDK ayrıca belirlenir.
Komisyona yapılan başvurular, ilke olarak dosya üzerinden değerlendirilmekte ve
ancak hakemlercegerekli görüldüğü takdirde duruşma düzenlemektedir. Tahkim
sistemine üye bir sigorta kuruluşu ileuyuşmazlık yaşayan kişilerin öncelikle bu
uyuşmazlığın çözümü için ilgili sigorta kuruluşuna başvurmaları gereklidir

SEGEM SORU

Sigorta Tahkim Komisyonu:
Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski
üstlenen taraf arasındasigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların veya
güvence hesabından faydalanacak kişiler ile hesap arasında doğan
uyuşmazlıkların çözümü amacıyla Türkiye Sigorta Tahkim Komisyonu
oluşturulmuştur.