Sınava kadar her gün aktivite var haftada iki gün akşamları soru çözüyoruz haftada bir gün PDF notlar veriyoruz akademi videolarından birebir çıkartılmış notlar haftada 3 gün test yayınlıyoruz bunun dışında birçok konu hakkında detaylı açıklama yapıyoruz senaryolu bir şekilde soruları açıklıyoruz birçok görselde gün içinde birkaç dakikada olsa sınava çalışmanızı sağlıyoruz bu işlemi sistematik olarak yaptığımız için sınav gününe kadar gerçek manada çalışmış oluyorsunuz

 

DETAYLAR İÇİN İNSTAGRAM DM DEN YAZINIZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGEM Not kartları ile sınava hazırlanın SEGEM sınavı öncesi bu notlara bakmayı unutmayınız ayrıca bu notlardan hazırlanan testler sitede

SEGEM TEKNİK
PERSONEL
YETERLİLİK SINAVI
ÇALIŞMA NOTLARI BÖLÜM 1

Kurulan ilk şirket 1893 tarihli Osmanlı Umum Sigorta’dır.
Dünyada sigortacılığa benzer ilk uygulamalara günümüzden yaklaşık 4000 yıl önce Babiller‟de rastlanmaktadır
Sigortacılık anlayışının başlangıcı sayılan sigorta işlemlerine, 14 üncü yüzyılda rastlandı
İlk sigorta poliçesi olarak kabul edilen mukavele 23 Ekim 1347 tarihini taşımaktaydı ve İtalya‟nın Cenova kentinde
düzenlendi.
İlk sigorta şirketi de 1424 yılında, yine Cenova şehrinde kuruldu
Cumhuriyet ilanından sonra Mustafa Kemal Atatürk ün talimatı ile. Anadolu Anonim Türk
Sigorta Şirketi, 1925 yılında kuruldu.
Ülkemizde Sigortacılığın Tarihsel Gelişimi
17 inci yüzyılın ikinci yarısı, sigortacılığın gelişmesine yol açan iki önemli olaya sahne olmuştur. Bunlardan ilki sigortacılıkta
istatistiksel yöntemler uygulanmaya başlaması (Olasılık Hesapları), 9 ikincisi ise 1666 yılında Londra‟da meydana gelen ve dört
gün sürerek 13.000 evle 100 kilisenin kül olmasına yol açan büyük yangındır.
19. yüzyılda yangın sigortaları, İngiltere‟den Avrupa‟ya ve Birleşik Amerika‟ya yayılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri‟nde 1752
tarihinde, Londra sisteminden hareketle sigortacılık etkinliği başlamıştır. İlk ciddi sigorta kuruluşu, Insurance Company of North
America‟dır.RİZİKO
Sigortacılık uygulamasında tehlike ve tehlike olasılığının karşılığı
Risk, sözlüklerde, “zarara yol açan ya da zarar verme kapasitesi olan kişi ya da
nesne” olarak tanımlanmaktadır. Riskin bir diğer tanımı “herhangi bir tehdidin
bir kıymette zarar oluşturma olasılığıdır. Sigorta literatüründe “ortaya çıkması
muhtemel bir tehlike” veya “zarar verici olayların gerçekleşmesi ihtimalini
anlatmak için “riziko” kelimesi kullanılmaktadır. Sigorta bedelinin, malın gerçek değerinin altında olması EKSİK SİGORTA demektir.
Sigorta bedelinin, malın gerçek değerinin üstünde olması AŞKIN SİGORTA demektir.
100.00 Liralık ürün sigorta bedeli 90 yazılmışsa EKSİK SİGORTA var demektir.
100.00 Liralık ürün sigorta bedeli 110 Lira yazılmışsa AŞKIN SİGORTA var demektir.
TRAFİK SİGORTASI ZORUNLU SİGORTADIR.
KASKO SİGORTASI İSTEĞE BAĞLI SİGORTADIR.
www.sigortahocasi.comZorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalan bina türleri aşağıdaki gibidir
•9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan
binalar ve bağımsız bölümler,
•Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar,
•Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar,
•Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar,
•Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar,
•Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar,
•Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan,
bakımsız, harap veya metruk binalar.”
ZORUNLU DEPREM SİGORTASI KAPSAM DIŞI OLAN BİNALAR KIRMIZI İLE İŞARETLEDİĞİM ALANLAR
SINAVDA ÇIKMA İHTİMALİ YÜKSEK OLANLAR
DASK ZORUNLU DEPREM SİGORTASI DEĞİLDİR. Hayat Dışı Grubu
1.Kaza
2. Hastalık/ Sağlık
3. Kara araçları
4. Raylı araçlar
5. Hava araçları
6. Su araçları
7. Nakliyat
8. Yangın ve Doğal Afetler
9. Genel Zararlar
10. Kara Araçları Sorumluluk
11. Hava Araçları Sorumluluk
12. Su Araçları Sorumluluk
13. Genel Sorumluluk
14. Kredi
15. Emniyeti Suistimal
16. Finansal Kayıplar
17. Hukuksal Koruma
18. Destek
Hayat ve Hayat dışı
grubunda faaliyette bulunan
şirketlerin verebilecekleri teminat türleri
İki grupta da
hastalık sağlık
teminatlı poliçe
düzenlenir.www.sigortahocasi.com
1. Hayat
2. Evlilik Sigortası,
3. Yatırım Fonlu Sigortalar
4. Sermaye İtfa Sigortası
5. Fonların Yönetimi İşlemi
6. Kaza (meslek hastalıkları dahil)
7. Hastalık/Sağlık
8 Tontin sigortası
Hayat ve Hayat dışı
grubunda faaliyette bulunan
şirketlerin verebilecekleri teminat türleri
Hayat Grubu
İki grupta da
hastalık sağlık
teminatlı poliçe
düzenlenir.SİGORTANIN TEMEL PRENSİPLERİ
Azami İyi Niyet Prensibi; Hem sigortacı hem sigortalı karşılıklı yardımcı ve dürüst olmalı
Sigortalanabilir Menfaat Prensibi; Sigorta konusu değerin korunmasında sigortalının yasal bir menfaatinin olması
gerekir
Tazminat Prensibi; Sigortacı zarar görenin zarardan önceki halini ödemeli
Halefiyet Prensibi Sigortacı ödediği tazminat kadar bir meblağ için sigortalının yerine geçer. Ödediği tazminat kadar
meblağı hasara sebep olanlara rücu ederek geri ister
Yakın Sebep Prensibi Sigortacı Primi hangi teminatın karşılığında alınmış ise tazminatın da o rizikonun gerçekleşmesi
halinde öder
Hasara Katılım Prensibi; Hasar sonrası ödeme yapılır varsa aynı riski üstlenen başka sigortacı rücu edilir.Reasürans ve Türleri
Reasürans, en yalın tanımıyla, sigorta edilmiş riskin belli bir kısmının veya tamamının yeniden sigorta
edilmesidir
Bölüşmeli Reasürans Anlaşmalarında, sigorta primi ve hasarlar belli bir oranda sigorta şirketi ile reasürör arasında
paylaşılır ve sigortacı ile reasürörün devredilen risklerden elde edeceği kâr veya zararda bu oran etkili olur.
Başlıca türleri, belirli paylı reasürans (Kotpar) ve aşkın bedel reasüranstır (Eksedan)
www.sigortahocasi.comReasürans ve Türleri
Reasürans, en yalın tanımıyla, sigorta edilmiş riskin belli bir kısmının veya tamamının yeniden sigorta
edilmesidir
Bölüşmesiz Reasürans Anlaşmaları, reasürörün, sigortacının zararının belli bir tutarı geçmesi halinde, sadece aşan kısmı
ödemekle yükümlü olduğu; sigortacıya ödenen hasarla reasüröre devredilen prim arasında oransal bir bağlantı
bulunmadığı ve genellikle bölüşmeli anlaşmaların ardından sigortacının sorumluluğuna kalan saklama payının korunması
amacıyla kullanılan reasürans anlaşmalarıdır.
Başlıca bölüşmesiz reasürans uygulamaları, Hasar Fazlası (Excess of Loss) ve Hasar Oranı Fazlası (Stop Loss) Reasüranstır.
www.sigortahocasi.co