Sigorta

Segem sınav sonuçları kasım Birbirine benzeyen aynı olan muhtelif rizikolara uğrayacak olan kişilerin,sigorta şirketlerine belirli bir prim ödeyerek, kararlaştırılan vade içerisinde teminat altına alınan risklerin gerçekleşmesi halinde ortaya çıkan zararın giderilmesi için bir talep hakkına sahip olunmasıdır.

Segem sınav sonuçları kasım Dünya’da Sigortacılığın Tarihsel Gelişimi:

Dünya’da Sigortacılığa benzer ilk uygulamalara yaklaşık  4000 yıl önce Babiller de rastlanmıştır. Kral Hammurabi tarafından yasalaştırılmış Hammurabi kanunlarının en büyük özelliği;haydutların saldırısına uğrayan kervanların zararlarının bütün diğer kervanlar arasında paylaşımını ön görmesidir.Bu tarihte; tehlike paylaşımının kara taşımacılığındaki ilk örneğidir.

 

M.Ö. 600 yıllarındaysa Hindular sigorta özelliği taşıyan kredi anlaşmaları yapmaya başlamışlardır.Basit içerikli bu anlaşmalar toplumlardaki sigorta düşüncesini geliştirerek,sigortacılıkta ilk adımların atılması açısından önemliydi.Bu tür kredi anlaşmaları orta çağda da gelişerek deniz ödüncü ve nakliyat sigortalarının temelini oluşturmuştur.

 

Deniz Ödüncü: Kartaca,Yunanlılar ve Romalılar arasında yapıldı.Deniz Ödüncü;Geminin limana varamamasını üstlenen tüccarların riziko karşılığı faiz niteliğinde pay alması olarak tanımlanmıştır.

 

Prim Esaslı Sigorta: M.S. 1250 yılında Venedik,Floransa ve Cenova’da görüldü. Modern anlamda sigorta kavramına ilk defa 14.yy da rastlandı.

Sigortanın Tarihi: Sigortacılık kavramı ilk olarak İtalya’da ortaya çıktı.

 

İlk Sigorta poliçesi:23 Ekim 1347 İlk Sigorta Şirketi:1424 yılında Cenova şehrinde kuruldu.

 

İlk mevzuat:1435 yılında Barselona Fermanı’ydı.

 

Eylül sınavında çıkan sorular için tıklayın

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu paragrafta , pratik yapmanın becerilerde ustalaşmak için önemli olmasının birkaç nedenini tartışacağım. İlk olarak , bir beceriyi gerçekten öğrenmenin tek yolu, gerçek dünyada yapmanız gerekeni gerçekten yapmaktır. İkincisi , pratik yapmanın gerekli saatleri ayırmanın eğlenceli bir yolu olabileceğini düşünüyorum. Vardır ancak katılmıyorum olacak bazı insanlar. Üçüncüsü ve en önemlisi , insanların okuduklarının veya duyduklarının sadece %10-20’sini hatırlama eğiliminde oldukları söylenir. Üstelik teoriyi pratiğe döktüğünüzde bu sayı %90’a kadar çıkıyor. Sonuç olarak , uygulama ile açıklamayı takip etmek, bir beceride ustalaşmanın anahtarıdır.

aslında Yazınızda geçiş sözcükleri kullanmak, içeriğinizin okunabilirliğini artırmanıza yardımcı olabilir. Bu kelimeler metninizin akışına yardımcı olur ve okuyuculara cümleler ve paragraflar arasındaki ilişkiyi gösterir.

Mesela Yoast SEO’daki okunabilirlik kontrolü, geçiş kelimelerini kullanımınız hakkında geri bildirim sağlar. Ama onlar tam olarak nedir?

Şimdi neden bu kadar önemliler?

Aslında bunları nasıl kullanmalısınız?

aslında Segem sınav sonuçları kasım aslında Segem sınav sonuçları kasım