segem grupları Whatsapp için tıklayınız.

Segem Whatsapp link ve ders notları Akademi videolarından ilk konular özet ve önemli alanlar kırmızı ile işaretlenmiştir. ders notu segem sigortahocasi

Segem, segem çıkmış sorular, segem sınavı, segem sertifikası, segem pdf, segem pdf, segem 250 soru, segem eylül sınavı, segem 50 soru, segem eylül 2021, segem 2021, segem eylül 2021, sigorta sertifikası, sigortacı olmak istiyorum, segem sertifika sorgula, 2021 segem, segem ders notları, segem 100 soru, segem sınav notları, segem geçmiş sınav soruları 

 

Dünya’da Sigortacılığın Tarihsel Gelişimi: Dünya’da Sigortacılığa benzer ilk uygulamalara yaklaşık
4000 yıl önce Babiller de rastlanmıştır. Kral Hammurabi tarafından yasalaştırılmış Hammurabi
kanunlarının en büyük özelliği; haydutların saldırısına uğrayan kervanların zararlarının bütün diğer
kervanlar arasında paylaşımını ön görmesidir. Bu tarihte; tehlike paylaşımının kara taşımacılığındaki ilk
örneğidir.
M.Ö. 600 yıllarındaysa Hindular sigorta özelliği taşıyan kredi anlaşmaları yapmaya başlamışlardır. Basit
içerikli bu anlaşmalar toplumlardaki sigorta düşüncesini geliştirerek, sigortacılıkta ilk adımların
atılması açısından önemliydi. Bu tür kredi anlaşmaları orta çağda da gelişerek deniz ödüncü ve nakliyat
sigortalarının temelini oluşturmuştur.
Deniz Ödüncü: Kartaca,Yunanlılar ve Romalılar arasında yapıldı. Deniz Ödüncü; Geminin limana
varamamasını üstlenen tüccarların riziko karşılığı faiz niteliğinde pay alması olarak tanımlanmıştır.
Prim Esaslı Sigorta: M.S. 1250 yılında Venedik, Floransa ve Cenova’da görüldü.
Modern anlamda sigorta kavramına ilk defa 14.yy da rastlandı