Sigorta Hocası Segem Mini Test

AŞKIN SİGORTA:

Poliçe sigorta bedelinin sigorta konusunun gerçek değerinin üzerinde olması
durumudur. Sigorta bedeli, çeşitli sebepler dolayısıyla gerçek değerinin üzerinde beyan
edilebilmektedir ancak sigortacı sigorta konusunun gerçek değerini ödemek durumunda
olduğundan, sigortalı olması gerekenden fazla prim ödemiş olmaktadır.