Aslında  Sigorta Nedir?

Genel anlamıyla mülkün, canın, sağlığın ve hukuki sorumluluğun korunmasına dayanan bir sistemdir. Genellikle sigorta şirketleri tarafından yapılmaktadır. Ülkemizde sigortanın yapılmasının zorunlu olduğu ve zorunlu olmadığı alanlar bulunmaktadır. Ancak zorunlu olsa da olmasa da yaptırmak, kişilere ve şirketlere belirli alanlarda garanti sağlayacaktır.

Sigorta Türleri;

Beş ana başlıkta incelenmektedir. Bunlar can sigortaları, mal sigortaları, sorumluluk sigortası, hukuki koruma sigortası ve kredi sigortasıdır. Can sigortaları; hayat sigortası, ferdi kaza sigortası ve sağlık poliçesi olarak üç grupta incelenir. Bununla birlikte mal sigortaları ise oto sigorta, yangın sigortası, nakliyat sigortası ve mühendislik sigortası olarak incelenebilir. Örneğin kaza sonucu sürekli sakatlık, tedavi masrafları, iş kazası sonucunda oluşabilecek zararlar gibi ani ve harici olaylardan doğan zararı karşılamak için can sigortaları poliçeleri yapılırken dolu hasarı, oto hasar, yangın sonucunda evde veya kurumlarda çıkan hasarlar ya da nakliyatta eşyalara gelebilecek hasarların karşılanması için yapılan poliçe, mal sigortaları ile ilgili poliçelerdir.

Daha önce de bahsedildiği gibi sigorta, isteğe bağlı ya da zorunlu olabilir. İsteğe bağlı sigortalar, şirket ile yaptırmak isteyen kişiler arasında bir anlaşma temelinde yapılır. Bu sigortalar, hiçbir kurumda sigortalı olarak çalışmadan prim ödemesini kendi yapan kişilerin uzun vadeli sigorta koşullarına ve diğer çeşitlerine katılmasını sağlar. Zorunlu sigortalar ise yasaya bağlı olarak yapılan sigortalardır. Bu sigortalar kişinin kendisini ve kurumunu güvence altına almak, oluşabilecek risklere karşı korumak için yasal olarak yaptırılır. Ülkemizde başlıca zorunlu sigortalar trafik sigortası ile zorunlu deprem sigortasıdır.

Sağlıktan tutun mallara, hukuki haklar ve sorumluluklardan tutun kredilere kadar birçok konuda insanı garantiye almak için yapılan poliçeleri, asla bir lüks olarak görülmemeli ve bir güvenlik ya da koruma aracı olarak görülmelidir. Çünkü herhangi bir sigorta yapılmadığı zaman ortaya çıkabilecek zararlar ve hasarlar, sigorta için ödenecek miktarlardan çok daha fazlasına mâl olabilir. Sigorta sahibi kişilerin sigortaları birçok durumu karşılayarak kişiyi bu hasar ve zararlara karşı zor durumda bırakmamak için vardır. Ancak sigortası olmayan kişiler, beklenmeyen bir anda gelen zarar ve hasar durumlarında başına gelen uğursuzluğu karşılayamayabilir, bunun sonucunda zorluğa düşebilir.