Sigorta Türleri Türkiye’de Sigorta Uygulamaları

Sigorta Türleri: Sosyal Sigorta: Toplumun karşılaştığı risklere karşı Devlet isteği ile oluşturulmuştur.
Özel Sigorta:Bedel(Meblağ) ve Tazminat Sigortası şeklinde sınıflandırmak
mümkündür.Bedel sigortalarından olan hayat sigortalarında kişiler istediği bedel üzerinden sigorta
yaptırabilir ve tazminata bu bedel teşkil eder.
Tazminat Sigortaları:Amaç ekonomik kaybın karşılanmasıdır.Sigortacının sorumluluğu poliçede yazılı
sigorta bedeli ile sınırlıdır.
Bedel Sigortaları:Poliçede yazılı sigorta bedeli tazminata esas teşkil eder.
Sigortalarsınıflandırılırken;Mal Sigortaları:Yangın,Hırsızlık,Deprem
Can Sigortaları:Sağlık,Hayat,Ferdi Kaza
Sorumluluk Sigortaları:Üçüncü kişiler mali sorumluluk,Meslek sorumluluk
Mal Sigortaları:Mal varlığı değerlerinin oluşturduğu sigortalardır.Bir kişi veya kuruluşun mal varlığını
tehdit ede rizikoların sonuçlarına karşı yapılır.Amacı,sigorta ettirenin uğradığı zararı tazmin
etmektir.Mal sigortalarının konusu, değeri para ile ölçülebilen her türlü mal ve alacakları kapsar.

Sigorta Türleri

 

Sigorta Türleri Türkiye’de Sigorta Uygulamaları

Sigorta Türleri: Sosyal Sigorta: Toplumun karşılaştığı risklere karşı Devlet isteği ile oluşturulmuştur.
Özel Sigorta:Bedel(Meblağ) ve Tazminat Sigortası şeklinde sınıflandırmak
mümkündür.Bedel sigortalarından olan hayat sigortalarında kişiler istediği bedel üzerinden sigorta
yaptırabilir ve tazminata bu bedel teşkil eder.
Tazminat Sigortaları:Amaç ekonomik kaybın karşılanmasıdır.Sigortacının sorumluluğu poliçede yazılı
sigorta bedeli ile sınırlıdır.
Bedel Sigortaları:Poliçede yazılı sigorta bedeli tazminata esas teşkil eder.
Sigortalarsınıflandırılırken;Mal Sigortaları:Yangın,Hırsızlık,Deprem
Can Sigortaları:Sağlık,Hayat,Ferdi Kaza
Sorumluluk Sigortaları:Üçüncü kişiler mali sorumluluk,Meslek sorumluluk
Mal Sigortaları:Mal varlığı değerlerinin oluşturduğu sigortalardır.Bir kişi veya kuruluşun mal varlığını
tehdit ede rizikoların sonuçlarına karşı yapılır.Amacı,sigorta ettirenin uğradığı zararı tazmin
etmektir.Mal sigortalarının konusu, değeri para ile ölçülebilen her türlü mal ve alacakları kapsar.