Sigortacılık hakkında segem sınavında çıkmış sorulular ve daha fazlası bu mini test de.

Reasüransın Faydaları: Riskin dağıtılmasını sağlar.
Sigortacının iş kabul kapasitesini ve esnekliğini artırır.
Sigorta şirketinin mali yapısını destekler.
Katasrofik hasarları kontrol eder.
Bilgi paylaşımını artırır.
5864 Sayılı Sigortacılık Kanunu: Son yıllarda sigortacılıkta büyük atılımlar gerçekleşti.
Amaç: Sigortacılık faaliyetlerinin güven içinde sürdürülmesi, Kamunun doğru bilgilendirilmesi,
Denetim ihtiyacı büyük önem taşır.
Acentelere ve Türk Sigorta sektörüne yönelik düzenlemeler 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile yapıldı.
5684 Sayılı Kanundaki Düzenlemeler:
Sigorta şirketleri
Reasürans şirketleri
Aracılar(Brokerler ve Acenteler)
Sigorta eksperleri
Aktüerler
Sigortacılık faaliyeti gösteren diğer organizasyonlar(havuz vb)
Sigortacılıkla ilgili meslek kuruluşları ile ilgili düzenlemeler getirilmiştir.
SGK, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. ile bu kanunun denetimle ilgili hükümleri hariç olmak üzere
özel kanunlarına göre sigortacılık faaliyetinde bulunan diğer kuruluşlar bu kanun kapsamında değildir

Cezai Hükümler:

Kanuna aykırı ticari faaliyette bulunanlar
-100 günden az olmamak üzere adli para cezası
Kanuna aykırı olarak acentelik yetkilerini başka kişilere kullandıranlar/kullananlar -500 günden az olmamak üzere adli para cezası
Acentelik yaptığı izlenimi uyandıranlar
-100 günden az olmamak üzere adli para cezası

Hazine ve Maliye Bakanlığına yanlış yada gerçeğe aykırı bilgi ve belge verenler
-1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve 300 günden az olmamak üzere adli para cezası
İtibar zedeleyecek davranışta bulunanlar ile bu yolda asılsız haber yayanlar
-1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası ve 200 günden az olmamak üzere adli para cezası verilir.  fiilin, yazılı araçlarla ya da radyo,televizyon,video,internet,kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim
araçları ve benzer yayın araçlarından biri ile işlenmesi halinde hapis cezası 2 yıldan 4 yıla kadar
uygulanır.

İsimleri belirtilmese dahi bu kanuna tabi kuruluşların güvenirliği konusunda kamuoyunda tereddüde
yol açarak bu kuruluşların mali bünyelerinin olumsuz etkilenmesine neden olabilecek nitelikte asılsız
haberleri yukarıda belirtilen araçlarla yayanlar 400 günden az olmamak üzere 1000 güne kadar adli
para cezası ile cezalandırılır.

Sigorta acenteliği için levha kaydı bulunmayan kişilere acentelik sözleşmesi yapan sigorta şirketi
yetkililerine, -En az 500 gün adli para cezası

Hazine ve Maliye Bakanlığından uygunluk belgesi almadan sigorta acenteliği yapanlar
-1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve 400 günden az olmamak üzere adli para cezası
İyi niyet kuralına aykırı biçimde sigorta tazminatı ödemesini geciktiren sigorta şirketinin sorumlularına
-En az 300 gün adli para cezası uygulanır.

BES Soruları için Tıklayınız

 

Segem Eylül Sınav Soruları

Segem Hazırlık TEKNİK PERSONEL YETERLİLİK SINAVI EYLÜL 2021

Başvuru Tarihi: 2 Ağustos 2021 2-27 Ağustos 2021
Sınav Tarihi: 18 Eylül 2021
Sınav Yerleri: Ankara, Ağrı, İstanbul, İzmir, Konya, Mersin, Samsun

 

https://www.instagram.com/sigortahocasi/TELEGRAM

whatsapp-grup