Sigortalanabilir Menfaat Prensibi

Sigorta konusu değerin korunmasında, sigortalının yasal bir menfaati olmalıdır. Sigortalının, sigorta kıymetin hasara uğramasından dolayı yasal olarak geçerli parasal bir kaybın olması gerekir. Can sigortalarında ise bir kimsenin kendi hayatı üzerinde sınırsız bir mali menfaati olduğu kabul edilir. Bu nedenle; kişi hayatını istediği meblağa kadar sigorta ettirebilir.

Bu nedenle Sigortalanabilir menfaat ilkesi, teminat altına alınan zarar oluştuğunda, sigortalının mali açıdan kayba uğrama durumunda olmasını ifade eder. Mal ve Hasar Sigortası Malın mülkiyeti sigortalanabilir menfaati destekleyebilir; çünkü malın sahipleri, mal hasar veya zarar görünce mali açıdan kayba uğrayacaklardır. Menfaat Prensibi