Soru ; Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) Teknik Personel Yeterlilik Sınavı Nedir?

5684 sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak hazırlanan 22.04.2014 tarih ve 28980 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sigorta Acenteleri Yönetmeliği hükümleri kapsamında teknik personel olarak faaliyette bulunacak kişiler için düzenlenecek Teknik Personel Yeterlilik Sınavı İlgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.