Sorularla Bireysel Emeklilik Aracıları Sınavı (e-BEAS)

Nedir bu BES / e- BEAS Belgesi ? Kısaltılmış ismi ile BEAS,