Tazminat prensibi

Tazminat prensibi: Sigortalı malı hasardan önceki değerine getirecek tutar ödenir. Sigorta
sözleşmesinin amacı; zarar görenin ekonomik durumu zarardan önceki düzeye getirilir. Can
sigortalarında tazminat bir zararla sınırlı değildir.

Tazminat ilkesi, sigortacılıktaki en önemli ilkelerden
birisidir. Tazminat ilkesi, sigorta şirketinin kaybın
güncel değerinden fazla ödeme yapmaya onay
verdiğini; bir başka ifade ile sigortalının kayıptan
dolayı kar etmemesi gerektiğini ifade eder. Pek çok
mal ve hasar sigortası sözleşmeleri tazminat
sözleşmesidir.

Gerçek Peşin Değer
Gerçek peşin değer kavramı, tazminat ilkesi kavramını
destekler. Mal sigortalarında, sigortalıya ödeme
yapmanın temel yöntemi, kayıp tarihinde hasar gören
malın gerçek peşin değerine dayanır. Mahkemeler,
aşağıdakiler de dahil, gerçek peşin değeri belirlemek için
çok sayıda yöntem kullanmışlardır:
■ Yenileme masrafı eksi amortisman
■ Piyasa rayiç değeri
■ Geniş kanıt kuralı

Tazminat İlkesinin İstisnaları
Tazminat ilkesinin çeşitli önemli istisnaları vardır.
Bunlar aşağıdaki gibidir;
■ Takselenmiş poliçe
■ Takselenmiş poliçe kuralları
■ Yenileme masrafı sigortası
■ Hayat sigortası

Temel Yasal Prensipler

Tazminat prensibi: Sigortalı malı hasardan önceki değerine getirecek tutar ödenir. Sigorta
sözleşmesinin amacı; zarar görenin ekonomik durumu zarardan önceki düzeye getirilir. Can
sigortalarında tazminat bir zararla sınırlı değildir.

Tazminat prensibi:

Sigortalı malı hasardan önceki değerine getirecek tutar ödenir. Sigorta
sözleşmesinin amacı; zarar görenin ekonomik durumu zarardan önceki düzeye getirilir. Can
sigortalarında tazminat bir zararla sınırlı değildir.

Tazminat ilkesi, sigortacılıktaki en önemli ilkelerden
birisidir. Tazminat ilkesi, sigorta şirketinin kaybın
güncel değerinden fazla ödeme yapmaya onay
verdiğini; bir başka ifade ile sigortalının kayıptan
dolayı kar etmemesi gerektiğini ifade eder. Pek çok
mal ve hasar sigortası sözleşmeleri tazminat
sözleşmesidir.

Gerçek Peşin Değer
Gerçek peşin değer kavramı, tazminat ilkesi kavramını
destekler. Mal sigortalarında, sigortalıya ödeme
yapmanın temel yöntemi, kayıp tarihinde hasar gören
malın gerçek peşin değerine dayanır. Mahkemeler,
aşağıdakiler de dahil, gerçek peşin değeri belirlemek için
çok sayıda yöntem kullanmışlardır:
■ Yenileme masrafı eksi amortisman
■ Piyasa rayiç değeri
■ Geniş kanıt kuralı

Tazminat İlkesinin İstisnaları
Tazminat ilkesinin çeşitli önemli istisnaları vardır.
Bunlar aşağıdaki gibidir;
■ Takselenmiş poliçe
■ Takselenmiş poliçe kuralları
■ Yenileme masrafı sigortası
■ Hayat sigortası