Temel Reasürans Bilgisi:
Reasürans: Sigorta edilmiş riskin belli bir kısmının yada tamamının yeniden sigorta
edilmesidir.Reasürans,sigortacının üstlendiği sorumluluğun bir kısmını yada tamamını diğer bir
sigortacıya devretmek olarak tanımlanır.
Reasürans Anlaşmasının Tarafları:Reasüror-Sigortacı(sedan)
Riski devralan sigorta şirketine Reasürör,Riski devreden sigortacı şirketine Sedan adı verilir.
Reasürans; İhtiyari ve zorunlu olmak üzere ikiye ayrılır.
İhtiyari Reasürans:Bireysel riskler bağımsız olarak değerlendirilir.Sigorta şirketinin devir,reasürans
şirketinin ise kabul zorunluluğu yoktur.Uygulamadaki en eski reasürans yöntemidir ve isteğe bağlı
olarak yapılır.
Zorunlu Reasürans:Trete reasüransı olarak adlandırılır.Tanımlanmış riskler,anlaşma çerçevesinde
reasüröre devredirilir.Reasürörün kabul zorunluluğu vardır.Bölüşmeli Reasürans Anlaşmalarında;sigorta primi ve hasarlar belli bir oranda sigorta şirketi ile
reasürör arasında paylaşılır.
Türleri:Belirli paylı reasürans(kotpar) Aşkın bedel reasürans(eksedan)
Bölüşmesiz Reasürans Anlaşmalarında;Reasürör,sigortacının zararı belli bir tutarı geçerse,sadece
aşan kısmı ödemekle yükümlüdür.
Türleri:Hasar fazlası reasürans(excess of loss) Toplam hasar fazlası reasürans(stop loss)
Reasüransın Faydaları:Riskin dağıtılmasını sağlar.
Sigortacının iş kabul kapasitesini ve esnekliğini artırır.
Sigorta şirketinin mali yapısını destekler.
Katastrofik hasarları kontrol eder.
Bilgi paylaşımını artırır.