Türk Sigortacılık Sisteminde Bulunan Kuruluşlar.

Sigorta sektörünün sağlıklı ve güven içerisinde işleyebilmesi için, bazen kanunlar tarafından belirlenen, bazen de sivil toplum örgütü şeklinde kurulmuş kuruluşlar bulunmaktadır. Bu tür kuruluşların temel amacı sigorta sektörünü gözetmek, denetlemek ve sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlamaktır. Sigorta sektörü, küreselleşen dünyaya en kolay adapte olan sektördür. Çünkü; bugün ülkemizde faaliyet gösteren bir sigorta veya reasürans şirketi, dünyanın diğer ucunda faaliyet gösteren başka bir sigorta veya reasürans şirketi ile aynı rizikoya ortak olabilmektedir. Sigorta sektöründe bulunan kanunla veya sivil toplum örgütü şeklinde kurulmuş kurumlar aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

1.1 SİGORTACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1.2 SİGORTA DENETLEME KURULU

1.3 SEKTÖR KURUMLARI

1.3.1 Sigorta Şirketleri

1.3.2 Brokerler

1.3.3 Acenteler

1.3.4 Sigorta Eksperleri

1.3.5 Aktüerler

1.4 ÖZELLİKLİ KURUMLAR

1.4.1 Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM)

1.4.2 Trafik Sigortası Bilgi Merkezi (TRAMER)

1.4.3 Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK)

1.4.4 Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM)

1.4.5 Güvence Hesabı

1.4.7 Türkiye Yeşil Kart Reasürans Poolü

1.4.8 Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı (TSEV)

1.4.9 Türk Loydu Vakfı

1.4.10 Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM)

1.5 MESLEKİ KURULUŞLAR

1.5.1 Türkiye Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Birliği (TSRSB)

1.5.2 Sigorta Acenteleri İcra Komitesi

1.5.3 Sigorta Eksperleri İcra Komitesi

1.5.4 Dernekler ve Vakıflar

Kaynak;

Karabuk University