Yakın Sebep Prensibi Tanımı Segem Konuları

Yakın Sebep Prensibi: Prim hangi teminatın karşılığında alındıysa tazminatta o riziko gerçekleşirse
ödenir. Sigortacılık uygulamasında yakın sebep; bir hasarın meydana gelmesine neden olan en etkili ve
hakim sebeptir. Uğranılan zarar nedeniyle sigortalının sigortasından bir talepte bulunabilmesi için
meydana gelen zararın hasar poliçede teminat altına alınmış olan bir tehlikeden ileri gelmelidir. Yakın
sebebi diğer sebeplerden ayıran en önemli özellik; yakın sebep tek başına belirleyicidir.

Örnek:

Zincirleme olaylar sonucunda meydana gelen bir hasarın yakın sebebinin açıklanmasına şöyle
bir örnek verebiliriz.
Fırtına ahşap binanın çatı duvarını yıkar. Çöken duvarda binanın elektrik kablolarını kopartır. Kopan
elektrik kabloları kısa devre nedeniyle kıvılcım çıkartır. Kıvılcımlar, ahşap binada yangına neden
olur. İtfaiyenin sıktığı su evdeki yanmış eşya ve komşu binalarda zararlara neden olur. Peki bu
zincirleme olaylar sonucunda yanmış eşya ve komşu binalarda zarara neden olur. Bu zincirleme olaylar
sonucunda yanmış eşya ve komşu binalarda meydana gelen su hasarının yakın sebebi ne olabilir? Her
ne kadar zararın kaynağı su olsa bile zincirleme olayın başlangıcının fırtına olması ve tüm bu
zincirleme olayları başlatması nedeniyle örnek olayda hakim ve belirleyici sebep fırtınadır.

Örnek:

Ahmet bey balık tutmak amacıyla kendisine ait teknesi ile göle açılmıştır. Balığı tuttuğu sırada
kalp krizi geçirmiş ve bunu takiben göle düşmüştür. Diğer teknelerden olayı gören kişilerin yardımıyla
Ahmet beyin cesedi sudan çıkarılmıştır. Ahmet beyin varisleri, Ferdi kaza sigortasının bulunduğunu
tespit ederek x sigorta şirketinden tazminat talebinde bulunmuşlardır. Sigorta şirketinin yapmış
olduğu araştırma sonucunda varislere, Ahmet beyin Ferdi kaza sigortası teminat kapsamında yer alan
kazaen vefat sebebiyle vefat etmediği, esasında hayat sigortasının teminat kapsamında yer alan kalp
krizi sonucunda vefat ettiği, olayın yakın sebebi yani ölüme sebebiyet veren en etkili sebep olarak kalp
krizinin gösterildiği, kalp krizininde Ferdi kaza sigortası kapsamında yer almadığı sonucundan yola
çıkarak varislere ödeme yapılamayacağı bilgisi verilmiştir. Varislere ödeme yapılabilmesi için ölüme
sebebiyet veren en etkili, sebebin kapsamında teminat altına alınmış olması gerekmektedir.