Yakın Sebep Prensibi:

Yakın Sebep Prensibi Prim hangi teminatın karşılığında alındıysa tazminatta o riziko gerçekleşirse ödenir. Sigortacılık uygulamasında yakın sebep; bir hasarın meydana gelmesine neden olan en etkili ve hâkim sebeptir. Uğranılan zarar nedeniyle sigortalının sigortasından bir talepte bulunabilmesi için meydana gelen zararın hasar poliçede teminat altına alınmış olan bir tehlikeden ileri gelmelidir. Yakın sebebi diğer sebeplerden ayıran en önemli özellik; yakın sebep tek başına belirleyicidir.

 

 

 

Örnek: Zincirleme olaylar sonucunda meydana gelen bir hasarın yakın sebebinin açıklanmasına şöyle bir örnek verebiliriz.

Fırtına ahşap binanın çatı duvarını yıkar.Çöken duvarda binanın elektrik kablolarını kopartır.Kopan elektrik kabloları kısa devre nedeniyle kıvılcım çıkartır.Kıvılcımlar,ahşap binada yangına neden olur.İftaiyenin sıktığı su evdeki yanmış eşya ve komşu binalarda zararlara neden olur.Peki bu zincirleme olaylar sonucunda yanmış eşya ve komşu binalarda zarara neden olur.Bu zincirleme olaylar sonucunda yanmış eşya ve komşu binalarda meydana gelen su hasarının yakın sebebi ne olabilir?Her ne kadar zararın kaynağı su olsa bile zincirleme olayın başlangıcının fırtına olması ve tüm bu zincirleme olayları başlatması nedeniyle örnek olayda hakim ve belirleyici sebep fırtınadır.

Örnek:Ahmet bey balık tutmak amacıyla kendisine ait teknesi ile göle açılmıştır.Balığı tuttuğu sırada kalp krizi geçirmiş ve bunu takiben göle düşmüştür.Diğer teknelerden olayı gören kişilerin yardımıyla Ahmet beyin cesedi sudan çıkarılmıştır.Ahmet beyin varisleri,Ferdi kaza sigortasının bulunduğunu tespit ederek x sigorta şirketinden tazminat talebinde bulunmuşlardır.Sigorta şirketinin yapmış olduğu araştırma sonucunda varislere,Ahmet beyin Ferdi kaza sigortası teminat kapsamında yer alan kazaen vefat sebebiyle vefat etmediği,esasında hayat sigortasının teminat kapsamında yer alan kalp krizi sonucunda vefat ettiği,olayın yakın sebebi yani ölüme sebebiyet veren en etkili sebep olarak kalp krizinin gösterildiği,kalp krizininde Ferdi kaza sigortası kapsamında yer almadığı sonucundan yola çıkarak varislere ödeme yapılamayacağı bilgisi verilmiştir.Varislere ödeme yapılabilmesi için ölüme sebebiyet veren en etkili,sebebin kapsamında teminat altına alınmış olması gerekmektedir.